• I Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej