Ekspozycja w dworku

 
W Gosławicach, w niewielkiej odległości od zamku i kościoła, w parku stał do końca lat 1960. niewielki murowany dwór założony na planie prostokąta z małym gankiem wspartym na drewnianych słupach. Dwutraktowy budynek z sienią na osi posiadał łamany dach z naczółkami pokryty gontem. Charakterystyczną cechą dworu były ściany kondygnacji piętra wykonane techniką szkieletową (tzw. mur pruski). Wybudowany był przez właścicieli Gosławic – rodzinę Kwileckich. W dworku tym najprawdopodobniej funkcjonował w 1863 szpital powstańczy. Niestety, z uwagi na zły stan zachowania został rozebrany.
Podobny dwór znajdował się w Ruszkowie pod Kołem. Powstał u schyłku XVIII wieku, wybudowany przez rodzinę Kurnatowskich. W 2 poł. XIX w. został częściowo przebudowany, między innymi zmieniono niewielki kwadratowy ganek, zamknięto go ścianami, powstał przez to przedsionek, płasko sklepiony, doświetlony dwoma ostrołukowymi oknami. Kondygnacja piętra uzyskała przez tę przebudowę balkon. Dwór w Ruszkowie po II wojnie zamieniono na szkołę. Po jej przeniesieniu w latach 80-tych do nowego budynku powoli zmieniał się w ruinę.
W 1988 roku na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonano jego inwentaryzację, a w dwa lata później odtworzono go w Gosławicach, na terenie należącym do Muzeum Okręgowego.

Uzyskano dzięki temu około 400 m2 powierzchni wystawienniczej. Prezentowana jest tam ekspozycja zatytułowana „Dwór polski”. Na podstawie pamiętników, inwentarzy, wywiadów ze starszymi mieszkańcami pamiętającymi oba dworki (gosławicki i ruszkowski) odtworzono wnętrza, urządzając je meblami i bibelotami datowanymi od XVIII w. do pocz. XX w. W dworku nie ma kuchni, była ona zlokalizowana w nieodtworzonej oficynie. Na parterze w amfiladzie znalazły się następujące pomieszczenia: kredens, jadalnia, salon, gabinet, sypialnia, garderoba.

Na piętrze wszystkie pomieszczenia posiadają oddzielne wejścia z korytarza. Znajdują się tam: pokój gościnny, pokój guwernantki (zgromadzono w nim pamiątki po konińskiej pisarce Zofii Urbanowskiej) i buduar.
 
 

Kurator: Małgorzata Gorczyca