czwartek, 25 lipca, 2024

Lekcje muzealne, warsztaty

Lekcje odbywają się na terenie muzeum od wtorku do piątku w godzinach otwarcia.
Tematy i terminy prosimy uzgadniać zgłaszając się do Działu Naukowo-Oświatowego:  tel. 63 242 75 99, wew. 12, 11  lub  513  616 358, danuta.pydynska@muzeum.com.pl 

Kierownik działu: Danuta Pydyńska  –  tel. 63 242 75 99 wew 12;    danuta.pydynska@muzeum.com.pl  

Grupa uczestników lekcji muzealnej oraz warsztatów powinna odpowiadać liczebnie maksymalnie jednej klasie. W przypadku większej liczebności (np. gdy do muzeum przyjadą jednym autokarem dwie/trzy klasy) całość zostanie podzielona na dwie mniejsze grupy, które naprzemiennie wezmą udział w lekcji/warsztatach muzealnych oraz w zwiedzaniu. Minimalna ilość uczestników na grupę to 10 osób.

MATERIAŁY DO LEKCJI ZDALNYCH:

 • Dzieciaki-muzealniaki – warsztaty plastyczne do samodzielnego zrealizowania w domu lub szkole.
  Przewodnik po technikach malarskich, znanych twórcach i niezwykłych zjawiskach; lekcje kreatywnego myślenia, uważności i samodzielności.
  Rekomendowany wiek uczestników: bez ograniczeń.
  Czas trwania zajęć: od 30 do 90 minut.
 • Truchtem tajemnic tropem… – przewodnik historyczno-kulturalny dla dzieci i młodzieży.
  Przewodnik przybliża najważniejsze obiekty, zjawiska i postaci związane z Muzeum Okręgowym w Koninie. Obejmuje pakiet aktywizujących Czytelnika zagadek, wyzwań i zadań, zachęcając do wizyty w muzeum i kreatywnego poznawania jego otoczenia.
  Rekomendowany wiek uczestników: 5-12 lat.
  Czas trwania zajęć: zajęcia można realizować segmentami lub w całości i zależnie od wybranej opcji, trwają od 15 do 90 minut.
 • Kartki z pamiętnika Karoliny Kamockiej, 1867-1954 – nietuzinkowa lekcja historii opowiedziana z bardzo osobistej perspektywy Karoliny Kamockiej.
  Jej zachowane zapiski z roku 1917 stanowią intymny i emocjonalny portret epoki i świadectwo czasów, poprzedzających odzyskanie niepodległości przez Polskę. Znakomite uzupełnienie i materiał źródłowy do lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie.
  Rekomendowany wiek uczestników: powyżej 12 lat.
  Czas trwania zajęć: długość plików wynosi od 10 do 20 minut.
 • Wspomnienie. Pamiętnik Wincentego Grętkiewicza – film dokumentalny, przybliżający postać i dokonania Wincentego Grętkiewicza – ostatniego przedwojennego burmistrza Konina.
  Rekomendowany wiek uczestników: powyżej 12 lat.
  Czas trwania zajęć: 45 minut.

PROJEKTY:

 • Pakuj się do muzeum! Historia na wynos – w ramach projektu powstały walizki edukacyjne, które nieodpłatnie podróżują po szkołach i przedszkolach miasta Konina i powiatu konińskiego, przybliżając historię regionu oraz najciekawsze wyimki ze zbiorów muzealnych. W walizkach znajdują się sceny teatrzyku kamishibai oraz pięć scenariuszy, z których każdy to osobna opowieść o dziedzictwie i dziejach naszej małej ojczyzny. Scenariusze uzupełnione zostały o karty pracy dopasowane do możliwości percepcyjnych małych odbiorców, a także ręcznie wykonane zabawki, uosabiające głównych bohaterów opowieści.
 • Powstań! Ćwiczenia z odzyskiwania niepodległości – wystawa mobilna wraz z kartami pracy do wypożyczenia w Muzeum. Wystawa składa się z 10 kolorowych plansz przedstawiających różne aspekty Powstania Styczniowego. Każda plansza zawiera najważniejsze informacje ogólnokrajowe oraz lokalne treści. Towarzyszące planszom karty pracy stanowią zbiór różnorodnych zadań dostosowanych do wieku dzieci. Zadania te obejmują rozwiązywanie rebusów, malowanki, a także ubieranie papierowych postaci w historyczne stroje związane z panującą ówcześnie modą żałobną i biżuterią patriotyczną.

 

LEKCJE MUZEALNE:

 • Wybuchła Niepodległość!  W trakcie zajęć uczestnicy zostaną wprowadzeni w tematykę XIX-wiecznych polskich walk narodowowyzwoleńczych, a  następnie wydarzeń z listopada 1918 r. oraz walk o kształt granic pierwszych lat odrodzonego państwa polskiego. Tematyka lekcji zostanie poszerzona o kontekst regionalny z ujęciem wydarzeń w Koninie w listopadzie 1918 r. Zajęcia zostaną przeprowadzone w sali edukacyjnej muzealnego spichlerza i zostaną zobrazowane prezentacją multimedialną
 • Bohater Narodowy na przykładzie Józefa Piłsudskiego. Na podstawie biografii oraz historii działalności jednego z „ojców niepodległości” – Józefa Piłsudskiego uczestnicy zostaną wprowadzeni w tematykę XIX-wiecznych polskich walk narodowowyzwoleńczych. Problematyka lekcji zostanie poszerzona o kontekst regionalny z ujęciem historycznej wizyty Józefa Piłsudskiego w Koninie w lipcu 1921 r. Zajęcia zostaną przeprowadzone w sali edukacyjnej muzealnego spichlerza i zostaną zobrazowane prezentacją multimedialną.
 • Konin średniowieczny. W ramach zajęć lekcyjnych uczestnicy zostaną wprowadzeni w trzyetapowy proces powstawania Konina: od grodziska z X – XII w. (tereny okoliczne obecnego Chorznia), poprzez osadę targową z XII – XIII w. w obecnym Starym Mieście, aż do miasta lokacyjnego na lewym brzegu Warty z końca XIII w. Na przykładzie poszczególnych eksponatów zostaną zaprezentowane najważniejsze zabytki dokumentujące rozwój miasta w pierwszych wiekach jego rozwoju m. in. obiekty archeologiczne odnalezione w trakcie prac badawczych w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście, przemiany architektoniczne kościoła św. Bartłomieja w Koninie czy funkcjonowanie konińskiego zamku. Prowadzący skupi się na przybliżeniu historii jednego z najcenniejszych zabytków miasta – konińskiego słupa drogowego. Zajęcia zostaną przeprowadzone na ekspozycji stałej „Konin poprzez wieki” w budynku muzealnego zamku.
 • Religia, kultura i sztuka judaistyczna na przykładzie zbiorów muzealnych. Uczestnicy zajęć zostaną wprowadzeni w tematykę żydowskiej religijności i obrzędowości, zaś na przykładzie wybranych eksponatów oraz materiałów ikonograficznych zostaną omówione poszczególne święta kalendarza żydowskiego. Prowadzący skupi się na omówieniu jednego z najcenniejszych zabytków judaistycznych konińskiego muzeum – Torze, i jej znaczeniu w religijności żydowskiej. Zajęcia zostaną przeprowadzone na ekspozycji stałej „Judaica” w budynku muzealnego zamku.
 • Społeczność żydowska w Koninie na przełomie XIX i XX wieku. W trakcie lekcji zostanie ukazane bogate życie społeczno-polityczno-kulturalne oraz zmiany demograficzne konińskich Żydów na przestrzeni dwóch stuleci. Całość zostanie zobrazowana materiałem ikonograficznym bezpośrednio związanym z funkcjonowaniem konińskich społeczności starozakonnych. Zajęcia zostaną przeprowadzone na ekspozycji stałej „Judaica” w budynku muzealnego zamku.
 • Konin, nasza mała ojczyzna. Jak powstało miasto, najstarsze zabytki w mieście
 • „Twarzą w twarz”. Perły malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie
 • Wynalazek, który zmienił świat. Lampa Łukasiewicza. Lekcja poświęcona jest postaci Ignacego Łukasiewicza oraz odkryciu, dzięki któremu na stałe wpisał się w historię oświetlenia. W ramach zajęć omawiamy sensacyjną biografię uczonego, poznajemy budowę pierwszego prototypu lampy naftowej i dowiadujemy się, co wspólnego z przemysłem naftowym ma… wyrostek robaczkowy pewnego dżentelmena.
 • Historia oświetlenia: od łuczywa do żarówki. Lekcja poświęcona jest najdawniejszym dziejom oświetlenia jako jednej z najważniejszych cywilizacyjnych zdobyczy ludzkości i bierze na tapet to, jak ujarzmienie ognia przyczyniło się do rozwoju człowieka. Pokrótce omówione są wszystkie etapy rozwoju oświetlenia: od pierwszych ognisk, przez lampy olejowe, gazowe i naftowe, aż do światła żarowego.
 • Polski order i odznaczenie
 • Polskie odznaczenia wojskowe
 • Ziemia konińska w epoce Biskupina. W trakcie lekcji zostaną omówione dzieje regionu konińskiego w epoce brązu i początkach epoki żelaza. Zajęcia będą przeprowadzone na stałej ekspozycji archeologicznej.
 • Najciekawsze znaleziska archeologiczne na ziemi konińskiej. W trakcie lekcji będzie można się zapoznać z ciekawszymi artefaktami pochodzącymi z różnych epok a pozyskanych przez badania archeologiczne prowadzone przez muzeum. Zajęcia będą przeprowadzone w sali edukacyjnej muzealnego spichlerza.
 • Prahistoria ziemi konińskiej. W trakcie lekcji zostaną przedstawione pradzieje regionu konińskiego od czasów najdawniejszych po średniowiecze. Zajęcia zostaną przeprowadzone na stałej ekspozycji archeologicznej, która posłuży jako ilustracja. 
 • Słoń leśny z odkrywki „Jóźwin” KWB Konin. Temat lekcji związany z historią odkrycia największego z żyjących trąbowców na terenie Europy. Przedstawienie niezwykłego znaleziska odkrytego podczas zbierania nadkładu na odkrywce „Jóźwin” KWB Konin.  Rekomendowany wiek od 7 lat. Czas trwania lekcji ok 45 min.
 • Jak powstawały skamieniałości? Przybliżenie życia na ziemi zamkniętego w skale i nie tylko. Uczestnik poznaje czym są skamieniałości i jak je rozpoznać.  Rekomendowany wiek od 7 lat. Czas trwania lekcji ok. 45 min.
 • Od bagna po skałę – historia powstania węgla. Uczestnicy dowiadują się jak i z czego powstaje węgiel. Jakie są rodzaje węgla. Rekomendowany wiek od 7 lat. Czas trwania lekcji ok. 45 min.
 • Górnictwo węgla brunatnego w rejonie konińskim. Uczestnicy poznają historię wydobycia węgla brunatnego na terenie miasta Konina oraz okolicy Kleczewa. Dowiedzą się jakim sposobem wydobywa się węgiel w kopalni i od jak dawna znane są złoża w rejonie konińskim. Rekomendowany wiek od 12 lat.  Czas trwania lekcji ok. 45 min.
 • Carbon czyli węgiel – węgiel, węglowi nie równy. Uczestnicy zapoznają się z rodzajami węgla oraz w jakich warunkach powstaje. Nauczą  się rozpoznawać różne typy węgla oraz gdzie węgiel występuje. Rekomendowany wiek od 12 lat. Czas trwania lekcji ok. 60 min.
 • Jak to z lnem było?
 • Życie codzienne na dworze szlacheckim
 • Polskie barwy narodowe. Lekcja opowiada o historii kształtowania się polskich barw narodowych, którymi nie zawsze była biel i czerwień. Zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej muzealnego spichlerza i towarzyszy im prezentacja multimedialna.

WARSZTATY MUZEALNE:

OFERTA STAŁA

Warsztaty „Kiedy dziadek był dzieckiem

Pluszowy miś, lalka Barbie i klocki lego – to one goszczą w pokojach dzisiejszych dzieciaków. A jak wyglądały zabawki kiedyś ? Czym bawiły się dzieci na polskiej wsi ? Jak wyglądało dzieciństwo naszych dziadków ? Celem warsztatów jest przedstawienie dzieciom kolorowego świata ludowych zabawek. Każdy uczestnik zajęć będzie miał możliwość wcielić się w projektanta i samemu wykonać swoją zabawkę wzorowaną folklorem. Czas trwania zajęć: ok. 45-60 min. Rekomendowany wiek: od 4 do 8 lat

Malowanie piaskiem

Uczestnicy warsztatów otrzymują szablon, który pokrywają klejem, a następnie obsypują piaskiem. Czas trwania zajęć: 45 min. Rekomendowany wiek: od 4 do 8 lat

Namaluj swoją makatkę

Uczestnicy najpierw poznają krótką historię makatki, cenionej i niegdyś popularnej ozdoby wielu domów. Następnie posiłkując się popularnymi przysłowiami, projektują własną makatkę. Pracując na bawełnianym podkładzie, wykonują rysunek za pomocą specjalnych pisaków do tkanin. Tak przygotowana ozdoba stanowi wartościową pamiątkę zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Czas trwania zajęć: 45 min. Rekomendowany wiek: od 4 do 8 lat.

Jak zostać artystą?

Zajęcia plastyczne „Jak zostać artystą?” to niezwykła  i twórcza podróż dla najmłodszych! Razem odkryjemy tajemnice sztuki, rozmawiając o tym, co nas inspiruje i kim tak naprawdę jest artysta. W praktycznej części zajęć dzieci będą miały okazję stworzyć swoje własne farby, używając naturalnych składników. Połączenie rozmów o sztuce i praktycznych doświadczeń sprawi, że każde dziecko poczuje w sobie iskrę twórczej pasji i zacznie rozumieć, że każdy może być małym artystą!  Czas trwania zajęć: 45 min. Rekomendowany wiek: 5-8 lat.

„Nie święci garnki lepią” – warsztaty lepienia z gliny

Wielkopolska wschodnia niegdyś słynęła z wielu warsztatów garncarskich, które tworzyły na potrzeby nie tylko społeczności lokalnej. Dziś w regionie działa jeden warsztat garncarski, który funkcjonuje już od sześciu pokoleń tworząc naczynia gliniane tradycyjną metodą. Na warsztatach oprócz teoretycznego wstępu, uczestnicy tworzą własne naczynia gliniane metodą wałeczkową.
Czas trwania zajęć: 60 min.Rekomendowany wiek: od 6 lat.

Fajans kolski

W ramach zajęć uczestnicy poznają historię fabryki fajansu w Kole, jej powstanie oraz przeobrażenia. Część warsztatowa zajęć poświęcona jest odtwarzaniu dawnych wzór na ceramicznych talerzach.
Czas trwania zajęć: 45-60 min. Rekomendowany wiek: od 6 lat.

Życie codzienne w dworku – warsztaty z kaligrafii

W ramach zajęć uczestnicy odwiedzają dworek. Podczas zwiedzania dowiadują się m.in. jak wyglądało codzienne życie w pierwszej połowie XIX wieku. Kolejną częścią są warsztaty, podczas których uczestnicy uczą się pisać gęsim piórem. Czas trwania zajęć: ok. 45 min. Rekomendowany wiek: od 7 lat.

Warsztaty paleontologiczne  „Zostań paleontologiem”

Zapraszamy na zajęcia ukazujące pracę paleontologa zarówno w terenie jak i poza nim. Spotkanie rozpoczynamy od krótkiej pogadanki  wyjaśniającej czym są skamieniałości i jak powstają.  Następnie przygotowujemy mini wykopaliska paleontologiczne, podczas których uczymy jak rozpoznawać skamieniałości i opracowujemy karty okazu. Czas trwania zajęć: ok. 45 min. Rekomendowany wiek: powyżej 7 lat.

Motanki, żadanice… Warsztaty wykonywania lalek-amuletów

Zajęcia poświęcone starosłowiańskiej tradycji wykonywania lalek mocy. W ramach wprowadzenia do zajęć odpowiadamy na pytania: jaka była obrzędowa i tradycyjna rola lalek-motanek? Gdzie w Europie funkcjonował zwyczaj przygotowywania lalek-amuletów? Czy w Polsce zachowały się jakieś ślady tej tradycji? Jakie rodzaje lalek znamy i czemu miały one służyć? Dlaczego motanki nie mają twarzy? Czy da się pogodzić starosłowiańskie wierzenia ze współczesną wiedzą? Po teoretycznym wstępie uczestnicy warsztatów przystępują do samodzielnego wykonania lalek. Czas trwania zajęć: 60-90 min. Rekomendowany wiek: powyżej 8 lat.

W cieniu lamp – warsztaty z historii oświetlenia

Podczas zajęć uczestnicy będą eksplorować jedną ze stałych wystaw muzealnych poznając historię oświetlenia od łuczywa do żarówki. Część praktyczna warsztatów obejmuje twórcze prace, takie jak rozwiązywanie zadań edukacyjnych oraz projektowanie własnej lampy naftowej. Czas trwania zajęć: 90 min. Rekomendowany wiek: powyżej 8 lat.

Ludowa wycinanka

Wycinanka to starożytna rzeźbiona dekoracja papierowa, którą Słowianie używali do ozdabiania swoich domów. Szczególnie popularna była w Polsce i Ukrainie. Za pomocą nożyczek i papieru możesz stworzyć własną ozdobę ludową! Czas trwania zajęć: 45 min. Rekomendowany wiek: od 10 lat.

Jubileuszowa sprawa – szyjemy maskotkę Gosława!

2024 rok, w związku z przypadającą 40. rocznicą odkrycia szkieletu kości słonia leśnego na odkrywce Jóźwin, upłynie w  muzeum pod hasłem „40 OdSłoń Gosława”. Wiele naszych działań skoncentrowanych będzie wokół tego jubileuszowego tematu. Najmłodszym proponujemy udział w kreatywnych warsztatach tworzenia maskotek słonia.                            

Uczestnicy warsztatów zwiedzą wystawę słonia leśnego, poznają czasy w których żył i ciekawą historię związaną z odkryciem jego kości. W warsztatowej części spotkania na bazie przygotowanego szablonu i dostępnych materiałów (tkaniny, igły, nici) indywidualnie wykonają szmacianą maskotkę słonia. Czas trwania zajęć: 60-90 min. Rekomendowany wiek: powyżej 10 lat.

„Dzieje ziemi” stwórz własny globus Pangei

Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się jak zmieniała się ziemia i układ kontynentów na naszej planecie. Po krótkiej prelekcji uczestnicy wykonują globus z układem kontynentów sprzed 250 milionów lat, czyli Pangeę. Czas trwania zajęć: ok. 60 min. Rekomendowany wiek: powyżej 10 lat.

Kolorowe kamee – warsztaty tworzenia biżuterii

Celem zajęć jest przybliżenie części zbiorów muzealnych jakie stanowi kolekcja biżuterii. Podczas teoretycznego wstępu skupiamy się szczególnie na najciekawszych motywach i trendach w sztuce jubilerskiej ostatnich stuleci. Następnie każdy uczestnik będzie miał możliwość wykonać kolorowe kamee i medaliony eksperymentując z różnymi kształtami i kolorami, tworząc własne, indywidualne prace. Czas trwania zajęć: 90 min. Rekomendowany wiek: powyżej 11 lat. Warsztaty dla mniejszych grup.

Diorama – miniaturowy świat zamknięty w gablotce

Warsztaty mają na celu poznanie dioram autorstwa Mirelli von Chrupek, które znajdują się w Muzeum Okręgowym w Koninie. Po części teoretycznej uczestnicy  projektują swoje własne gablotki – małe światy zamknięte w niewielkich pudełkach. Czas trwania zajęć: 90 min. Rekomendowany wiek: powyżej 11 lat.

Wiatraki, chałupy, stodoły – wiejska zabudowa drewniana

Podczas warsztatów uczestnicy dowiadują się jak wyglądała dawna, wiejska zabudowa drewniana na przykładzie muzealnego Skansenu Etnograficznego. Następnie, każdy z uczestników wykonuje model wiatraka. Czas trwania zajęć: 90 min. Rekomendowany wiek: powyżej 11 lat.

Twarzą w twarz ze sztuką

Podczas warsztatów skupimy się na odkrywaniu emocji kryjących się za płótnem i nauczymy się, jak interpretować sztukę z głębszym zrozumieniem. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję zgłębić tajniki malarstwa polskiego, poznać wyjątkowe dzieła artystów, którzy wpisali się w historię sztuki tego kraju. Poruszając się między portretami a pejzażami, będziemy eksplorować różne style, techniki i konteksty historyczne, które kształtowały polską sztukę. Naszym celem będzie nie tylko zwrócenie uwagi na detale artystyczne, ale także na emocje, które płyną z każdego dzieła. Zrozumienie, jak artyści wyrażają uczucia na płótnie, pomoże uczestnikom spojrzeć na sztukę z nowej perspektywy. Analizując portrety, będziemy zagłębiać się w psychologię postaci, a przy pejzażach odkrywać, jak artysta przenosi swoje uczucia na krajobraz. Poprzez rozmowy, dyskusje i praktyczne ćwiczenia, uczestnicy nauczą się, jak sztuka może być środkiem wyrazu emocji oraz jak kształtuje nasze własne odczucia i spojrzenie na świat. „Twarzą w twarz ze sztuką” to nie tylko lekcje malarskiego rzemiosła, ale również podróż w głąb ludzkich uczuć i historii, które tkwią w polskim malarstwie. Czas trwania zajęć: 60 min. Rekomendowany wiek: młodzież.

OFERTA SEZONOWA

Muzealna gra terenowa
(od maja do września)

Klasa dzielona jest na grupy. Gra toczy się na terenie muzealnego ogrodu (ogrodzona powierzchnia, około 2 ha). Każda grupa otrzymuje pierwszą zagadkę. Jej rozwiązanie naprowadza uczestników do kolejnej zagadki – i tak odwiedzając różne miejsca – do punktu zakończenia gry. W trakcie zabawy uczestnicy zdobywają kolejne informacje, które sprawdzane są na zakończenie gry.
Czas trwania zajęć: 90 min. Rekomendowany wiek: od 8 lat

„Od ziarenka do bochenka”
(od maja do września)
(tylko we wtorki i czwartki)

To warsztaty z wypieku chleba według tradycyjnej receptury. Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się: jak dawniej przygotowywano ciasto na chleb i jak przebiegał jego wypiek, jak wyglądają różne rodzaje ziaren i dlaczego niektóre chętniej były wykorzystywane do wypieku chleba, w czym tkwił sekret smaku i długotrwałej świeżości tradycyjnie wypiekanego chleba. Warsztaty to jednak przede wszystkim samodzielne wyrabianie ciasta na pyszne bułeczki, k. tóre po wypieku można skosztować w pięknym otoczeniu skansenu etnograficznego.
Czas trwania zajęć: 60-90 min. Rekomendowany wiek: od 4 lat

„Czas wesela, czas swawoli. Karnawałowa mapa świata”
(styczeń/luty)

Uczestnicy poznają karnawałowe zwyczaje panujące w różnych częściach świata oraz polskie tradycje związane z zapustami. Następnie przy pomocy dostępnych materiałów wykonują własną, tradycyjną maskę karnawałową.
Czas trwania zajęć: 60 min. Rekomendowany wiek: 0d 6 lat

Bożonarodzeniowe ozdoby z papieru
(grudzień)

Podczas warsztatów uczestnicy poznają historię tradycyjnych, świątecznych dekoracji oraz związanych z nimi zwyczajów. Następnie wykonują własne ozdoby świąteczne.
Czas trwania zajęć: ok 60 min. Rekomendowany wiek: powyżej 7 lat

Bożonarodzeniowe „światy” ozdoby z opłatka
(grudzień)

Uczestnicy uczą się tworzyć „światy” – niepowtarzalne ozdoby bożonarodzeniowe, wykonane w całości z… opłatka. Światy to własnoręcznie wykonywane ozdoby choinkowe, w najprostszych słowach – przodek dzisiejszych bombek.
Czas trwania zajęć: 45 min. Rekomendowany wiek: od 4 lat

„Cynamon, goździki pieczemy pierniki”
(grudzień)

Warsztaty z tworzenia tradycyjnych pierników bożonarodzeniowych. Uczestnicy najpierw własnoręcznie wałkują ciasto i wykrawają foremkami, a po upieczeniu dekorują lukrem i kolorową posypką. Oprócz wspólnego pieczenia ciasteczek na uczestników czeka także porcja wiedzy na temat tradycji piernikarskiej w Polsce.
Czas trwania zajęć: 90 min. Rekomendowany wiek: od 5 lat

Wielkanocne warsztaty batiku
(marzec/kwiecień)

Batik to technika zdobienia poprzez nakładanie kolejnych warstw wosku pszczelego i barwnika. Podczas warsztatów uczestnicy tworzą własne pisanki wielkanocne, wykorzystując technikę batiku.
Czas trwania zajęć: ok 60 min. Rekomendowany wiek: od 4 lat
Uwaga!: Uczestnicy przynoszą jajka we własnym zakresie. Jajka powinny być ugotowane na twardo.
 

 

Zachęcamy do korzystania z oferty pakietowej, tj. udziału klas/grup w warsztatach oraz lekcjach muzealnych połączonego ze zwiedzaniem naszych ekspozycji.