Godziny otwarcia, ceny

Zasady funkcjonowania muzeum w okresie zagrożenia epidemicznego: tutaj. 

MUZEUM ZAPRASZA: 

wtorek, środa, czwartek, piątek: 10:00 – 18:00
sobota, niedziela: 14:00 – 18:00 

NIECZYNNE: 
w poniedziałki, dni świąteczne oraz: Nowy Rok, 6 stycznia, Wielkanoc, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada oraz Boże Narodzenie.

Muzeum można zwiedzać indywidualnie i w grupach zorganizowanych.

Grupy zorganizowane zamawiające zwiedzanie z oprowadzeniem proszone są o kontakt z Działem Naukowo-Oświatowym: kier. Iga Janiszewska-Pawlak, tel. (63) 242 75 30, w. 12 oraz kom. 513 616 358.
e-mail:
iga.pawlak@muzeum.com.pl
oswiata@muzeum.com.pl

DOJAZD DO MUZEUM:

Wejście znajduje się przy ulicy Gotyckiej (przy kościele).

Do muzeum można dojechać korzystając ze środków komunikacji publicznej:
Linia autobusowa 56 – z dworca PKS/PKP
Linia autobusowa 55 – z ul. Piłsudskiego
Linia autobusowa 63 – z ul. Grunwaldzkiej 
Linia autobusowa 70 – z ul. Piłsudskiego

Rozkłady jazdy MZK można sprawdzić na stronie internetowej http://www.mzk-konin.com.pl

CENY BILETÓW:

RODZAJ BILETU
normalny – 12 zł/os.
ulgowy – 7 zł/os.
rodzinny (do 5 osób) – 30 zł / grupa

RODZAJ USŁUGI
oprowadzanie – 40 zł
lekcja muzealna bez zwiedzania – 5 zł/os.
lekcja muzealna ze zwiedzaniem – 10 zł/os.
warsztaty bez zwiedzania – 10 zł/os.
warsztaty ze zwiedzaniem (oferta dla uczniów) – 15 zł/os.
warsztaty ze zwiedzaniem (oferta dla dorosłych) – 20 zł/os.
gra terenowa bez zwiedzania – 7 zł/os.

gra terenowa ze zwiedzaniem – 12 zł/os.
zdjęcia ślubne (plener) – 100 zł
zdjęcia ślubne (wnętrza) – 150 zł
zdjęcia rodzinne (plener) – 40 zł
zdjęcia rodzinne (wnętrza) – 60 zł

Wstęp bezpłatny – niedziela

UWAGA ! Filmowanie i fotografowanie profesjonalne tylko za zgodą dyrektora muzeum!
                      Ostatnie wejście do Muzeum na 30 minut przed zamknięciem.

BILET ULGOWY

 • uczniowie
 • studenci
 • osoby niepełnosprawne z opiekunami
 • osoby powyżej 65 roku życia
 • wyróżnieni odznaką Za opiekę nad zabytkami
 • wyróżnieni odznaką honorową Zasłużony działacz kultury
 • wyróżnieni odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej
 • wyróżnieni tytułem honorowym Zasłużony dla Kultury Narodowej
 • kombatanci
 • piloci wycieczek

WSTĘP WOLNY

 • odznaczeni Orderem Orła Białego
 • odznaczeni Orderem Wojennym Virtuti Militari
 • odznaczeni Orderem Zasługi RP
 • odznaczeni Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305)
 • dzieci do ukończenia 6 roku życia
 • nauczyciele sprawujący opiekę nad grupą szkolną

WSTĘP WOLNY ORAZ BILETY ULGOWE PRZYSŁUGUJĄ PO OKAZANIU STOSOWNYCH DOKUMENTÓW

Ponadto zwolnieni z opłat za wstęp są nauczyciele – sprawujący opiekę nad grupą szkolną, po jednej osobie opieki na każdych 10 uczniów. Piloci wycieczek uprawnieni są do nabycia biletu ulgowego.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 160, poz. 994); Zarządzenie nr 5/2014 dyrektora Muzeum.

Regulamin zwiedzania Muzeum Okręgowego w Koninie

 1. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia
  (z wyłączeniem dni, w których wstęp jest bezpłatny).
 2. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
 3. Ostatni zwiedzający są wpuszczani do obiektów muzealnych 30 min przed zamknięciem Muzeum (średni czas zwiedzania wszystkich obiektów 1,5 – 3 godz.).
 4. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych, wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, koncertów oraz oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacji o cenach biletów są zamieszczone w kasie biletowej oraz na stronie internetowej Muzeum.
 5. Sale ekspozycyjne mogą być (częściowo lub w całości) czasowo wyłączone ze zwiedzania
  (np. w czasie modernizacji wystaw, remontów sal lub ze względów sanitarnych, porządkowych itp.)
 6. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum oraz pracowników ochrony.
 7. Z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego mającego na celu ochronę zdrowia Zwiedzających i pracowników Muzeum, Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania zasad podawanych na stronie internetowej Muzeum oraz planszach informacyjnych – zgodnie
  z aktualnym porządkiem prawnym obowiązującym na terenie Polski.
 8. Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia mogą zwiedzać Muzeum tylko w grupach zorganizowanych lub pod opieką dorosłych osób.
 9. Grupa zorganizowana może liczyć maks. do 25 osób.
 10. Za szkody powstałe w wyniku działania Zwiedzającego lub osoby będącej pod jego opieką, ponosi on odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
 11. Zwiedzanie Muzeum w grupach z przewodnikiem należy poprzedzić rezerwacją.
 12. Grupy zorganizowane, po wcześniejszym uzgodnieniu, mogą zwiedzać ekspozycje stałą i wystawy czasowe  z przewodnikiem zewnętrznym posiadającym certyfikat uprawniający do oprowadzania w Muzeum.
 13. Na terenie Muzeum można wykonywać zdjęcia o charakterze pamiątkowym, poza pomieszczeniami oznaczonymi znakiem „zakaz fotografowania”.  Zabrania się, bez osobnego upoważnienia, wykonywania zdjęć i filmów o charakterze komercyjnym, używania statywu i lampy błyskowej w pomieszczeniach.
 14. Podczas zwiedzania ekspozycji prosimy o nieprowadzenie rozmów przez telefony komórkowe.
 15. Spożywanie pokarmów i napojów, palenie tytoniu (w tym e-papierosów) możliwe jest w miejscach oznaczonych lub wskazanych przez pracowników Muzeum.
 16. Na terenie Muzeum zabrania się:
  • wstępu oraz przebywania na terenie Muzeum osobom nietrzeźwym, będącym pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujących się w sposób, który zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, zagraża bezpieczeństwu zbiorów i innych osób obecnych;
  • wnoszenia przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla osób i eksponatów na wystawach (np. broni palnej, przedmiotów ostrych, otwartego ognia);
  • wchodzenia do pomieszczeń znajdujących się poza trasą zwiedzania;
  • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (nie dotyczy psa przewodnika, psa asystującego);
  • dotykania eksponatów i wystroju wnętrz oraz siadania na meblach;
  • śmiecenia i zrywania roślin.
 17. Dozorcy oraz pracownicy ochrony upoważnieni są do podejmowania interwencji mających na celu zapobieżenie skutkom zdarzeń niepożądanych.
 18. Kwalifikowani opiekunowie ekspozycji mogą zażądać pozostawienia toreb, plecaków, walizek, parasoli i odzieży wierzchniej w wyznaczonym miejscu (szczególnie dotyczy to dworku i galerii malarstwa).
 19. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe i wrażliwe przedmioty pozostawione
  w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także pozostawionych w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.
 20. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na jego terenie.
 21. Z windy należy korzystać pojedynczo. Małoletniemu dziecku lub osobie z niepełnosprawnością może towarzyszyć jeden opiekun.
 22. W przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego, Zwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom osób kierujących akcją ewakuacyjną i natychmiastowego opuszczenia obiektu muzealnego wskazanymi drogami i wyjściami ewakuacyjnymi.
 23. Obiekty Muzeum oraz ogród muzealny są objęte ochroną i monitorowane za pomocą telewizji dozorowej w celach zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia. Muzeum zapewnia jednocześnie, że nagrania są likwidowane po przyjętym czasie archiwizowania i nie udostępnia się ich osobom trzecim.
 24. Wstęp na teren Muzeum jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 •