Dział Naukowo-Oświatowy

Kierownik mgr Iga Janiszewska-Pawlak
iga.pawlak@muzeum.com.pl

Asystent Monika Marciniak
monika.marciniak@muzeum.com.pl

Asystent mgr Martyna Podryban-Jankowska

martyna.jankowska@muzeum.com.pl

Dział Naukowo-Oświatowy zajmuje się szeroko pojętą popularyzacją muzealnictwa i ochrony zabytków przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród społeczności lokalnej. Zadanie te wykonuje poprzez organizowanie różnego rodzaju działań edukacyjnych- lekcji, warsztatów muzealnych, gier terenowych. Jednocześnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców poszerzając i rozbudowując ofertę edukacyjną oraz komercyjną. Od niedawna w ofercie edukacyjnej muzeum pojawiła się gra smartfonowa, która cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród młodych ludzi. Dział prowadzi również zajęcia wyjazdowe dla przedszkoli, szkół, bibliotek i grup zorganizowanych. Tematy zajęć dostosowywane są do aktualnie prezentowanych wystaw stałych i czasowych.

Dział zajmuje się także organizacją imprezy cyklicznych takich jak Noc Muzeów, Dzień Pszczoły, Pikniki Rodzinne oraz konkursów: plastycznego „Moje spotkanie z muzeum” i fotograficzno-historycznych „Najstarszy przedmiot w moim domu”, który jest współorganizowany z Polskim Towarzystwem Historycznym o. Konin. Poza działalnością edukacyjną i wystawienniczą, dział oświatowo-naukowy zajmuje się promocją placówki prowadząc stronę internetową i fanpage na facebooku. Współpracuje również z lokalnymi mediami, udzielając informacji o wszelkich działaniach muzeum: wystawach, imprezach plenerowych, spotkaniach. Wspólnie z Melo Radiem przygotowuje cykliczną audycję „Skarby Muzeum”. Podejmuje także współpracę z pozostałymi działami w zakresie przygotowywania publikacji muzealnych, oprawy graficznej wystaw, opracowuje także samodzielnie wydawnictwa związane z wystawami czasowymi.