niedziela, 3 grudnia, 2023

Dział Naukowo-Oświatowy

Kierownik działu mgr Danuta Pydyńska
danuta.pydynska@muzeum.com.pl

Asystent Monika Marciniak
monika.marciniak@muzeum.com.pl

Asystent mgr Ewelina Dziedzic
ewelina.dziedzic@muzeum.com.pl

Asystent mgr Agnieszka Tomaszewska 
agnieszka.tomaszewska@muzeum.com.pl

Dział Naukowo-Oświatowy zajmuje się szeroko pojętą popularyzacją muzealnictwa i ochrony zabytków przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród społeczności lokalnej. Zadanie te wykonuje poprzez organizowanie różnego rodzaju działań edukacyjnych – lekcji, warsztatów muzealnych, gier terenowych. Jednocześnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców, poszerzając i rozbudowując ofertę edukacyjną oraz komercyjną. W ofercie edukacyjnej znajduje się również gra smartfonowa, która cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród młodych ludzi. Dział prowadzi także zajęcia wyjazdowe dla przedszkoli, szkół, bibliotek i grup zorganizowanych. Tematy zajęć dostosowywane są do aktualnie prezentowanych wystaw stałych i czasowych.

 

Dział zajmuje się także organizacją imprezy cyklicznych takich jak Noc Muzeów, Wielki Dzień Pszczół, pikniki rodzinne oraz konkursów (m.in. plastycznego „Moje spotkanie z muzeum” i fotograficzno-historycznych „Najstarszy przedmiot w moim domu”, który jest współorganizowany z Polskim Towarzystwem Historycznym o. Konin). Poza działalnością edukacyjną i wystawienniczą, Dział Naukowo-Oświatowy zajmuje się promocją placówki prowadząc stronę internetową i fanpage na facebooku oraz Instagramie i administrując kontem MOK w serwisie YouTube. Współpracuje również z lokalnymi mediami, udzielając informacji o wszelkich działaniach muzeum: wystawach, imprezach plenerowych, spotkaniach. Wspólnie z Melo Radiem przygotowuje cykliczną audycję „Skarby Muzeum”. Podejmuje także współpracę z pozostałymi działami w zakresie przygotowywania publikacji muzealnych, oprawy graficznej wystaw, opracowuje także samodzielnie wydawnictwa związane z wystawami czasowymi.

Od 2019 roku Muzeum Okręgowe w Koninie należy do ogólnopolskiej inicjatywy #muzealniaki, zrzeszającej placówki muzealne z całego kraju, otwarte na najmłodszego odbiorcę oraz rodziny z małymi dziećmi. Zgodnie z duchem tego przedsięwzięcia, realizowane są warsztaty stacjonarne dla dzieci, a od 2020 roku także cykl warsztatów online Dzieciaki-muzealniaki w domu, którego efekty gromadzone są tutaj.