czwartek, 23 maja, 2024

Dział Naukowo-Oświatowy

Kierownik działu mgr Danuta Pydyńska
danuta.pydynska@muzeum.com.pl

Asystent Monika Marciniak
monika.marciniak@muzeum.com.pl

Asystent mgr Ewelina Dziedzic
ewelina.dziedzic@muzeum.com.pl

Asystent mgr Agnieszka Tomaszewska
agnieszka.tomaszewska@muzeum.com.pl

Dział Naukowo-Oświatowy zajmuje się szeroko pojętą popularyzacją muzealnictwa i ochrony zabytków przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród społeczności lokalnej. Zadanie te wykonuje poprzez organizowanie różnego rodzaju działań edukacyjnych – lekcji, warsztatów muzealnych, gier terenowych. Tematy zajęć dostosowywane są do aktualnie prezentowanych wystaw stałych i czasowych. Jednocześnie Dział wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców, poszerzając i rozbudowując ofertę edukacyjną oraz komercyjną.

 

Dział zajmuje się także organizacją imprez cyklicznych takich jak Noc Muzeów, Piknik Hanami, Wielki Dzień Pszczół, Muzealne Mikołajki oraz różnego rodzaju konkursów. Poza działalnością edukacyjną i wystawienniczą promuje placówkę prowadząc stronę internetową i fanpage na facebooku oraz Instagramie i administrując kontem MOK w serwisie YouTube. Współpracuje również z lokalnymi mediami, udzielając informacji o wszelkich działaniach muzeum: wystawach, imprezach plenerowych, spotkaniach. Wspólnie z Melo Radiem przygotowuje cykliczną audycję „Skarby Muzeum”. Podejmuje także współpracę z pozostałymi działami w zakresie przygotowywania publikacji muzealnych, oprawy graficznej wystaw, opracowuje również samodzielnie wydawnictwa związane z wystawami czasowymi.

Od 2019 roku Muzeum Okręgowe w Koninie należy do ogólnopolskiej inicjatywy #muzealniaki, zrzeszającej placówki muzealne z całego kraju, otwarte na najmłodszego odbiorcę oraz rodziny z małymi dziećmi. Zgodnie z duchem tego przedsięwzięcia, realizowane są warsztaty stacjonarne dla dzieci, a od 2020 roku także cykl warsztatów online Dzieciaki-muzealniaki w domu, którego efekty gromadzone są tutaj.