piątek, 23 lutego, 2024
Bez kategorii

„Przewłoka”. Nowa karta w badaniach osadnictwa średniowiecznego na szlaku żeglugowym Warta-Gopło-Wisła

 

Projekt „Przewłoka”. Nowa Karta w badaniach osadnictwa średniowiecznego na szlaku żeglugowym Warta-Gopło-Wisła

Projekt realizowany od lipca do grudnia 2023 r. z Programu Ochrona zabytków archeologicznych, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Celem zadania pt. „Przewłoka”. Nowa karta w badaniach osadnictwa średniowiecznego na szlaku żeglugowym Warta-Gopło-Wisła jest kompleksowe opracowanie wyników badań archeologicznych grodziska stożkowatego „Przewłoka” (Żółwieniec, stan. 1, gm. Wierzbinek). Założono interdyscyplinarne opracowanie dotychczasowych wyników badań archeologicznych przeprowadzonych przez Muzeum Okręgowe w Koninie. Uwzględnione zostaną także znaleziska i materiały archiwalne. Analizie zostanie poddany materiał zabytkowy, w tym źródła ruchome i nieruchome oraz historyczne dotyczące Przewłoki. Projekt zakłada przeprowadzenie konserwacji zabytków, analiz specjalistycznych: metaloznawczej, archeozoologicznej, archeobotanicznej oraz badania nieinwazyjne.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Dofinansowanie: w roku 2023 – 52 600 zł
Całkowita wartość projektu: 71 600 zł

 

 

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.