piątek, 23 lutego, 2024

Oferta komercyjna

Nadzory archeologiczne.

Udostępnienie przestrzeni muzealnej (plenery i wnętrza) na wykonywanie zdjęć pamiątkowych.

Nabycie odbitek z negatywów archiwalnych.
Nabycie odbitek z negatywów archiwalnych.
Wykonywanie ujęć na zamówienie techniką tradycyjną i cyfrową.
Zamówienie skanowania.
Możliwość fotografowania i filmowania na wystawach stałych i czasowych.

Usługi związane z dostępem do muzealiów, komercyjną sprzedażą praw związanych z reprodukowaniem muzealiów oraz zasobów bibliotecznych i archiwalnych Muzeum.
Licencje na prawo do publikacji fotografii bądź reprodukcji ze zbiorów Muzeum.
Kwerenda dla potrzeb osób i instytucji innych niż muzea, archiwa i inne podmioty uprawnione na podstawie ustawy o muzeach do nieodpłatnej kwerendy.
Wykonywanie kserokopii materiałów bibliotecznych i archiwalnych.

Wynajem sal i budynków.

Sale na dworku należą do stałej ekspozycji wnętrz. Otaczający go teren muzealny to znakomite plenery. Są to miejsca, które wynajmujemy na sesje zdjęciowe. W cenniku rozgraniczamy wynajem komercyjny od niekomercyjnego.
Sala klubowa usytuowana na parterze w zamku. W sali odbywają się małe wystawy, koncerty, wykłady, konferencje i spotkania. Podobne wykorzystanie sali oferujemy także podmiotom zewnętrznym.

 

 

Kontakt w sprawie oferty:

Dział Administracyjny:

Kier. mgr Ewa Matuszkiewicz +48 63 242-75-30 sekretariat@muzeum.com.pl

Dział Naukowo-Oświatowy:

+48 63 242-75-30 w. 11 lub 513 616 358,, oswiata@muzeum.com.pl

Dział Archeologiczny:

+48 63 242-75-30 w. 10