czwartek, 25 lipca, 2024

Dział Sztuki

Monika Marciniak
monika.marciniak@muzeum.com.pl

Dział Sztuki posiada dary i przekazy z początków działalności muzeum m.in. obraz Prawda z 1919 r. Antoniego Piotrowskiego (1853 -1924). Obraz ten został przekazany w 1970 roku przez byłe społeczne Muzeum PTTK w Koninie. W latach następnych 1970 – 1995, zakupiono obrazy znanych twórców XIX i XX w. m.in.: Jana Rustema (1762-1835), Januarego Suchodolskiego (1797 – 1875), Wojciecha K. Stattlera (1800-1875), Leona Kaplińskiego (1826 – 1873), Wojciecha Gersona (1831- 1901), Józefa Szermentowskiego (1833-1976), Aleksandra Kotsisa (1836-1877), Jana Matejki (1838-1893), Leona Wyczółkowskiego (1852-1936), Jacka Malczewskiego (1854-1929), Józefa Mehoffera (1868-1946), Vlastimila Hofmana (1881-1970), Tymona Niesiołowskiego (1881- 1965), St. Ignacego Witkiewicza (1885-1939).

W 1991 roku muzeum zakupiło teczkę z pracami Maksymiliana Oborskiego (1809-1878), uczestnika powstania listopadowego, zaangażowanego także w ruchy rewolucyjne 1946 -48, oraz w powstanie styczniowe. Za działalność powstańczą w 1863 r, M. Oborski został skazany na zesłanie, gdzie powstały prace – w większości rysunki.

Sztukę polską powstałą po 1945 r. : rysunek, grafikę, obraz olejny, collage, monotypię, assamblage, książkę artystyczną, environment reprezentują prace m.in.: Jana Cybisa, Jerzego Nowosielskiego, Wacława Taranczewskiego, Piotra Potworowskiego, Marii Jaremy, Antoniego Zydronia, Józefa Szajny, Jana Berdyszaka, Jarosława Kozłowskiego, Hanny Łuczak, Andrzeja Pepłońskiego, Tomasza Wilmańskiego.

W latach 1976 – 1979 staraniem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i Biura Wystaw Artystycznych odbywały się konińskie plenery Aluminium. Konińska huta udostępniła polskim i zagranicznym artystom materiał oraz warsztaty. W muzeum pozostał ślad tych plenerowych działań m.in. prace: J. Kaliszana, A. Rodzińskiej, J. Chruścielskiej, G. Dimitrowa, A. Smolany, O. Valtonena, J. Gyula, J. Grodka, D. Szulińskiego, W. Staweckiego.

Odrębną kolekcję stanowi w dziale lokalna twórczość, związana z miastem i regionem, m.in. obrazy Ryszarda Michalskiego (1905 – 1985), Teodozji Matysiak (1922 – 2012).

Zbiory Działu Sztuki wzbogacają się przede wszystkim dzięki darom. Związane tematycznie z okupacją i holokaustem prace Teresy Lewandowskiej (1928 – 1983), muzeum otrzymało w darze od Józefa Lewandowskiego. Fundacja Hugo Dreyfuss przekazała do muzeum rysunki, akwarele i płaskorzeźbę, urodzonego w Turku rzeźbiarza Henryka Glicensteina (1870 – 1942). Kilkadziesiąt obrazów inspirowanych poezją Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej muzeum otrzymało od ich autorki Wiesławy Kwiatkowskiej (1925 – 2011).

Udaremniony wywóz z Polski ikon, znalazł finał w przekazaniu obiektów do muzeum. Obecnie zbiór 67 ikon z okresu XVII – XIX / XX w., różnej proweniencji – Rosja, Ukraina, Estonia, stanowi interesująca kolekcję zabytków kultury prawosławia w Dziale Sztuki.

W 1996 roku muzeum zorganizowało wystawę: Profesorowie Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Maryland USA przedstawiają swoje prace. Po wystawie, do działu przekazali prace: Tadeusz Łapiński, Claudia DeMonte, Stephanie E. Pogue, Patric M. Craig, John McCarty, Sham Foon, James Thorpe, Fabio Fabiano, Jim Forbes.

W 2010 roku Zofia i Zbigniew Romaszewscy przekazali do muzealnych zbiorów wystawę: Plakat i historia. Wystawa organizowana przez Fundację Obrony Praw Człowieka w 2000 r., zawiera ok. 100 zreprodukowanych plakatów m.in.: Tadeusza Trepkowskiego, Henryka Tomaszewskiego, Waldemara Świerzego, Franciszka Starowieyskiego, Romana Cieślewicza, Andrzeja Pągowskiego, Stasysa Eidrigeviciusa, Piotra Młodożeńca, Romana Kalarusa, Kuby Sowińskiego, Tomasza Sarneckiego i ilustruje dzieje od początków PRL, po plakaty wyborcze z 1989 roku.