czwartek, 25 lipca, 2024

Słuchowisko cz.2

Kolejne odcinki słuchowiska „Kartki z pamiętnika Karoliny Kamockiej”.

Jest to interesująca, jedyna w swoim rodzaju, niekonwencjonalna lekcja historii opowiedziana z perspektywy Karoliny Kamockiej. Jej zachowane zapiski stanowią osobisty, emocjonalny portret epoki, świadectwo czasów poprzedzających odzyskiwanie niepodległości przez Polskę. Znakomite uzupełnienie i materiał źródłowy do lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie.

  • Rekomendowany wiek uczestników: powyżej 16 lat.
  • Czas trwania zajęć – długość plików wynosi około 20 minut.

SŁOWNICZEK

1 lipiec 1918 – 27 lipiec 1918

Wędrówka polami, spotkanie z Tomkiem, codzienność, Zygmunt w Austrii, charakterystyka bolszewizmu, Benedyktynki w Posiłowie, zaręczyny Stasia.

31 lipiec 1918 – 1 wrzesień 1918

Podróż pociągiem do Krakowa, czuły list od Stasia, codzienność, hiszpańska choroba, ostatnie chwile życia cara, niefortunny wyjazd do Krakowa, list od przyszłej synowej, powtórny wyjazd do Krakowa i poznanie synowej.

2 wrzesień 1918 – 5 październik 1918

Nieszczęście Tadziów Kobylińskich, mili goście i narzeczona w Posiłowie, rzezie bolszewików, 14 punktów Wilsona.

12 październik 1918 – 21 październik 1918

Polska zjednoczona niepodległa – manifest Rady Regencyjnej, walka Polaków o oddanie władzy nad więziennictwem i notariatem, temat reformy agrarnej w prasie, niekończące się rekwizycje, trudności utworzenia rządu polskiego.

27 październik 1918 – 1 listopad 1918

 Dwa dni w Krakowie, przewroty w państwach zaborczych, epidemia „hiszpanki”, artykuł „Pożegnanie”, przejęcie władzy przez organa polskie w Krakowie, Wilson o granicach Polski, tragedia ludności polskiej na Kresach.

3 listopad 1918 – 6 listopad 1918

Wycofywanie funkcjonariuszy austriackich, zabieranie Śląska przez Czechy, mord i pożoga we Lwowie oraz części Galicji wsch., odezwa Świeżyńskiego i dymisja Jego gabinetu, żądanie odbudowy Francji i Belgii.

8 listopad 1918 – listopad 1918

Zdzisław wstępuje do II Pułku Ułanów Legionów Polskich, utworzenie Dyrektoriatu przez stronnictwa lewicowe w celu powołania nowego rządu, napady i obrona, powstanie rządu narodowego w Lublinie, „składka” Antosia na cele partyjne, walka o ocalenie Lwowa, Niemcy przyjmują warunki Focha.

listopad 1918 – 16 listopad 1918

Warunki zawieszenia broni, detronizacja m.in. ucieczka cesarza Wilhelma, abdykacja cesarza Karola, odezwa Rady Regencyjnej oraz odezwa Piłsudskiego, rozbrajanie Niemców w Warszawie, epidemia hiszpanki, groza bandytyzmu, straszne wieści ze Lwowa, hasła antypolskie w Kielcach.

17 listopad 1918 – 27 listopad 1918

Banda Kozunia, rozwiązanie Rady Regencyjnej, Ignacy Daszyński prezydentem ministrów, napady bandyckie, dymisja Daszyńskiego, Moraczewski premierem, samozwańczy gabinet lubelski w rządzie, choroba śpiączki w Pawłowicach, chłopi zagarniają ziemię, odwiedzanie umarłych i chorych, „szeroki gest” Zdzisia.

1 grudzień 1918 – 5 grudzień 1918

Posłowie z Księstwa i Śląska w Warszawie, tortury polskich robotników w Niemczech, samotny grudniowy wieczór, bandyckie napady, Zdzisław w pułku ułanów.

6 grudzień 1918 – 8 grudzień 1918

Anarchia w kraju, bandytyzm na Wołyniu, pożoga, mordy i rabunki w Międzyrzeczu, zagłada na Litwie – palenie wszystkich polskich dworów, rozbicie bandy Kozunia.

9 grudzień 1918 – 16 grudzień 1918

Zygmunt wstępuje do wojska, bandyckie napady w okolicy, epidemia hiszpanki, kobieta w bolszewickiej Rosji – socjalizacja kobiet.

16 grudzień 1918 – 26 grudzień 1918

Napady i morderstwa, otwarcie sejmu w poznańskiem, Wilson w Europie, strajki, projekt wyjazdu do Zakopanego, oszczerstwa żydowskie, mord we Lwowie, fart z krzyżykiem, list od Zygmunta, karta od Zdzisława, Wigilia B.N. 1918, pasterka.

28 grudzień 1918 – 1 styczeń 1919

Trochę spokoju, gabinet Moraczewskiego, pogromy, nawoływanie do mordowania Polaków, Sylwester w Opatkowicach – droga powrotna, modlitwa, Sieroszewski o Piłsudskim.

2 styczeń 1919 – 12 styczeń 1919

Triumf Paderewskiego, kasowanie tytułów, herbów, godności, list Zdzisława, ponowny projekt wyjazdu do Zakopanego i fiasko, epidemia tyfusu, groźne wieści ze Lwowa, bolszewicka ofensywa, zamach stanu w Warszawie.

13 styczeń 1919 – 21 styczeń 1919

Wieści od synów – awans Zdzisława, ranny Antol, walka Zygmunta pod Czyżkami, różnorodność monety w Polsce – pierwsze polskie marki, rozmyślania o ludzkiej etyce, Ignacy Paderewski prezydentem ministrów – skład Jego gabinetu, usunięcie korony z polskiego orła przez rząd Tugutta, smutny telegram.

24 styczeń 1919

List od Zygmunta, przyjazd Zdzisława – opowiadania o walkach, wybory do sejmu, odwiedziny Antola w drodze do krakowskich koszar, relacje rannego Anola, urodzinowe refleksje.

6 luty 1919

Wieści o testamencie Kazia Tymowskiego, pierwsze posiedzenie sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, oczekiwanie … , smutne narzeczeństwo, bestialstwa Niemców w Księstwie, epidemia tyfusu, groza ruiny gospodarstwa.