piątek, 23 lutego, 2024
Archiwum

muzeum ponownie otwarte

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w związku z luzowaniem restrykcji obowiązujących w czasie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2, od dnia 4 maja 2021 r. Muzeum Okręgowe w Koninie będzie ponownie dostępne dla zwiedzających.

Godziny otwarcia Muzeum:

 • wtorek-piątek: 10.00 – 18.00
 • sobota-niedziela: 14.00-18.00

Naszą aktualną ofertę znajdziecie Państwo tutaj:

Jednocześnie przypominamy o obowiązującym w okresie zagrożenia epidemicznego zasadach bezpieczeństwa:

ZASADY ZWIEDZANIA OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID-19

Zwiedzający obowiązani są do przestrzegania ,,Regulaminu zwiedzania muzeum” oraz poniższych zasad wprowadzonych w związku z pandemią.

 1. Muzeum otwarte jest dla publiczności od wtorku do piątku w godzinach 10:00-18:00, a także w soboty i niedziele w godzinach 14:00-18:00. W poniedziałki muzeum jest zamknięte.
 2. Rekomendowana liczba osób przebywających jednocześnie w jednej sali ekspozycyjnej nie powinna przekraczać 10 osób, przy zachowaniu przelicznika 1 osoba / 15 m2.
 3. Maksymalna liczebność grupy korzystającej z usługi przewodnickiej wynosi 10 osób, przy zachowaniu przelicznika 1 osoba / 15 m2.
 4. Maksymalna liczebność grupy odbywającej w jednym pomieszczeniu zajęcia warsztatowe wynosi 10 osób, przy zachowaniu przelicznika 1 osoba / 15 m2.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie muzeum wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.
 6. Warunkiem przebywania zwiedzających w obiektach muzealnych jest posiadanie ważnego biletu wstępu.
 7. Osoby przebywające na całym terenie muzeum zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa, zgodnie z § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia br. z późniejszymi zmianami.
  • Obowiązek funkcjonuje na całym terenie muzeum.
  • Obowiązek nie obejmuje dzieci do lat 4 oraz osób z ważnym orzeczeniem lekarskim potwierdzającym medyczne przeciwwskazania do zakrywania nosa i ust.
  • Odsłanianie ust lub nosa skutkuje koniecznością opuszczenia muzeum.
 8. Zwiedzający obowiązani są do noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu do każdego z budynków.
 9. Przy kasie może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe muszą czekać w odstępach minimum 2 m.
 10. Płatności za zakup biletu, wydawnictw itp. należy dokonywać w miarę możliwości bezgotówkowo.
 11. Do odwołania zawiesza się przyjmowanie odzieży w szatniach.
 12. Obowiązuje określony porządek zwiedzania ekspozycji. Zalecamy korzystanie z wskazówek kwalifikowanych opiekunów ekspozycji.
 13. Zwiedzający obowiązani są do zachowania pomiędzy sobą odstępu minimum 2 m (nie dotyczy rodzin).
 14. W czasie przebywania na terenie obiektu należy:
  • unikać dotykania elementów wyposażenia muzeum w tym w szczególności gablot wystawowych, eksponatów,
  • poruszać się wyznaczonymi drogami – zgodnie z kierunkiem zwiedzania,
  • unikać mijania się na schodach w czasie poruszania się miedzy piętrami budynku – należy przepuścić osobę idącą do góry.
 15. Winda dostępna jest wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie z windy mogą korzystać nie więcej niż dwie osoby, o ile jest to osoba z niepełnosprawnością wraz z opiekunem.
 16. Zwiedzający mogą korzystać jedynie z wyznaczonych toalet zlokalizowanych w spichlerzu i zamku oraz toalety zewnętrznej, oznaczonych jako „toaleta dla zwiedzających”. Należy stosować się do wytycznych higienicznych udostępnionych w pomieszczeniach sanitarnych.
 17. Przed opuszczeniem terenu muzeum prosimy o zgłoszenie tego faktu pracownikom kasy (budynek spichlerza).
 18. Zakup biletu oznacza zobowiązanie się do przestrzegania powyższych zasad.
 19. Nie przestrzeganie powyższych zasad skutkuje koniecznością opuszczenia terenu muzeum.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej (www.muzeum.com.pl)
oraz profilu Muzeum Okręgowego w Koninie w serwisach społecznościowych.