Oferta komercyjna

 • Wynajem sal i budynków.
  Sale na dworku należą do stałej ekspozycji wnętrz. Otaczający go teren muzealny to znakomite plenery. Są to miejsca, które wynajmujemy na sesje zdjęciowe. W cenniku rozgraniczamy wynajem komercyjny od niekomercyjnego.
  Sala klubowa usytuowana na parterze w zamku. W sali odbywają się małe wystawy, koncerty, wykłady, konferencje i spotkania. Podobne wykorzystanie sali oferujemy także podmiotom zewnętrznym. 
 • Usługi związane z dostępem do muzealiów, komercyjną sprzedażą praw związanych z reprodukowaniem muzealiów oraz zasobów bibliotecznych i archiwalnych Muzeum.
  Licencje na prawo do publikacji fotografii bądź reprodukcji ze zbiorów Muzeum.
  Kwerenda dla potrzeb osób i instytucji innych niż muzea, archiwa i inne podmioty uprawnione na podstawie ustawy o muzeach do nieodpłatnej kwerendy.
  Wykonywanie kserokopii materiałów bibliotecznych i archiwalnych.
 • Nabycie odbitek z negatywów archiwalnych, wykonywanie zamówionych ujęć.
  Nabycie odbitek z negatywów archiwalnych.
  Wykonywanie ujęć na zamówienie techniką tradycyjną i cyfrową.
  Zamówienie skanowania.
  Możliwość fotografowania i filmowania na wystawach stałych i czasowych
 • Nadzory Archeologiczne.
  Działalność archeologiczno-konserwatorska.
  Dział Archeologiczny Muzeum w Koninie od lat prowadzi działalność związaną z ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych na obszarze będącym w gestii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, Delegatury w Koninie. Są to powiaty koniński, kolski, turkowski i słupecki. Posiadamy odpowiednio wykwalifikowanych pracowników z uprawnieniami oraz odpowiedni sprzęt do prowadzenia prac archeologicznych w formie nadzorów lub badań ratowniczych przy pracach ziemnych wraz z opracowaniem i publikacją wyników badań. Przyjmujemy zlecenia inwestorów na w/w prace.

 

Kontakt w sprawie oferty:

Dział Administracyjny:

Kier. Bogusława Święcicka +48 63 242-75-30 sekretariat@muzeum.com.pl

Dział Naukowo – Oświatowy:

Kier. mgr Elżbieta Sztamblewska, +48 63 242-75-30 w. 12, ela.sztamblewska@muzeum.com.pl

Dział Archeologiczny:

+48 63 242-75-30 w. 22