czwartek, 25 kwietnia, 2024
AktualnościWystawy czasoweZamek

Uczucia w spiż zamienione…

Na wystawie zaprezentowano ponad 70 wybranych obiektów ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie datowanych od XVII w po początek XX wieku. Są one związane z wydarzeniami, które były na tyle istotne dla ówczesnych, że zdecydowano się je uwiecznić w formie medalu.

Obiekty te mogły mieć charakter prywatny (upamiętniać chrzty, śluby czy pogrzeby) lub powstać w odpowiedzi na wydarzenia polityczne, które były istotne dla danych państw, narodów, społeczeństw czy stronnictw politycznych.

Medal trafiał do odbiorcy w przeróżny sposób: drogą kupna, jako podarek, mógł zostać rzucony w tłum lub jako nagroda. Wartość artystyczna, kolekcjonerska a niekiedy pamiątkowa powodowała, że stawał się cenny dla odbiorcy. Najważniejsza była jednak treść, która powstała jako efekt różnych uczuć.

Wystawa proponuje by w inny sposób spojrzeć na te pomniki przeszłości – jako przejaw emocji oraz uczuć. Ekspozycję uzupełniają krótkie informacje oraz grafiki, które przybliżają kontekst powstania danego medalu.

Medale zostały podzielone ze względu na tematykę, którą poruszają, m.in.: medale poświęcone polskim twórcom, upamiętniające prywatne wydarzenia, medale epoki napoleońskiej, królewskie czy zawiązane z wydarzeniami kulturalnymi oraz gospodarczymi.

Nie zawsze łączą się z pozytywnymi odczuciami, niekiedy wypływały ze smutku po śmierci bohaterów narodowych czy złości np. po rzezi bezbronnych unitów dokonanej przez Rosjan lub z nienawiści, tak jak medal/popielniczka (spluwaczka) powstały by upokarzać przedstawionych na nim Jakuba Szelę  i Klemensa von Metternicha.

Najczęściej powstaniu medali towarzyszyły odczucia czci, wdzięczności (jak  w przypadku medalu: „Belgowie Polakom”) i nadziei związanej z danymi wydarzeniami. Niestety, jak pokazała historia, nadziei nie zawsze zrealizowanej na trwałe (jak w przypadku medalu upamiętniającego Konfederację z 1812 r., która przywracała Królestwo Polskie).

Pośród medali emitowanych dla królów oraz przez władców polskich warto zwrócić uwagę na nagrodowe oraz te wybite z okazji koronacji czy zawartych umów.

Wystawa dostępna dla zwiedzających od 25 listopada 2023 r.