czwartek, 25 lipca, 2024
Archiwum

Moja Mała Ojczyzna

„Moja Mała Ojczyzna”

Wystawa prac Marleny Bocian – Hewitt

Marlena Bocian – Hewitt absolwentka liceum Plastycznego w Kole. W 2000 r w ramach programu wymiany kulturowej AU Pair wyjechała do Francji, a rok później do Stanów Zjednoczonych Ameryki gdzie pozostała do 2019 roku. Pracowała jako nauczycielka malarstwa abstrakcyjnego, udzielała prywatnych lekcji oraz studiowała architekturę i malarstwo na Massachussetts College of Art. And Design w Bostonie. Realizowała wiele projektów artystycznych promujących naukę oraz kobiety w nauce.

Marlena Bocian – Hewitt jest tegoroczną stypendystką Marszałka Województwa Wielkopolskiego – autorką projektu „Moja Mała Ojczyzna”, w ramach którego na gminnych przystankach autobusowych powstały trzy murale o tematyce folklorystycznej. Projekty murali można oglądać we wnętrzu wiatraka edukacyjnego w przestrzeni Skansenu Etnograficznego Muzeum Okręgowego w Koninie.

Wystawa czynna od 11.09.2021 do 10.10.2021

Koordynatorka wystawy w Muzeum Okręgowym w Koninie: Elżbieta Sztamblewska.