czwartek, 25 lipca, 2024
Archiwum

Wielka mi rzecz! Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej

.
W środę, 9 lutego, zapraszamy Was do włączenia się w obchody III Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. To święto upamiętniające powstanie Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie w lutym 1895 roku, a jednocześnie inicjatywa mająca na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu etnografii, etnologii i antropologii kultury oraz ich dorobku.

 
W tym roku wydarzeniu towarzyszy hasło „Wielka mi rzecz”, a cała inicjatywa skupia się wokół antropologii rzeczy, dyscypliny zajmującej się badaniem stosunku człowieka do rzeczy/przedmiotów, jego relacji względem materialności, a także całej towarzyszącej temu zjawisku strefy symbolicznej. Wspólnie spróbujmy znaleźć odpowiedzi na pytanie: po co nam przedmioty? co one mówią o nas? co my możemy powiedzieć o nich?
Muzeum Okręgowe w Koninie kolejny raz włącza się w inicjatywę Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i zaprasza na:
  • 16.00 – warsztaty „Nie święci garnki lepią”*
  • 17.00 – warsztaty etnograficzne „Fajans kolski”*
  • 18.00 – oprowadzanie po wystawie czasowej „Nie zawsze cenne, ale bardzo przydatne różne różności, czyli mała wystawa o długim tytule”
* Koszt udziału w warsztatach to 10 zł od dziecka z opiekunem. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują przedpłaty. O udziale w warsztatach decyduje kolejność wpłat. Więcej informacji pod numerem 513 616 358.