czwartek, 25 lipca, 2024
AktualnościArchiwumSkansen w Mrówkach

Rodzina i dziecko w średniowieczu

 

Rodzina jest podstawową komórką każdego społeczeństwa. Na przestrzeni epok jej kształt ulegał wielu przekształceniom, ponieważ zmieniały się potrzeby i warunki życia ludzi. Także
w średniowieczu, którego ramy czasowe wyznacza przedział prawie 1000 lat, organizacja życia rodzinnego ulegała przeobrażeniom w zależności od okresu, kraju czy warstwy społecznej. Rodziny rozrastały się lub zmniejszały, przyjmując formy od wielkiego rodu opartego na więzach krwi, poprzez rody heraldyczne i wielopokoleniowe rodziny wiejskie aż po małą rodzinę mieszczańską, złożoną z matki, ojca i dziecka. Ten ostatni, ukształtowany w średniowieczu model jest najpowszechniejszą formą rodziny znaną do dziś.

Właśnie średniowieczną rodzinę, jako jednostkę fundamentalną dla funkcjonowania społeczności, bierze pod lupę wystawa Rodzina i dziecko w średniowieczu, którą do sierpnia można oglądać w Skansenie Archeologicznym w Mrówkach k. Wilczyna. Jakie role pełniła w rodzinie kobieta, a jakie mężczyzna? Czym zajmowały się i bawiły dzieci w wiekach średnich? Co jadły i jak się ubierały? Jak wyglądał ich dzień i nauka? Odpowiedzi szukajcie na ekspozycji, czynnej w godzinach otwarcia skansenu: od wtorku do piątku między 10.00 a 18.00, a w soboty i niedziele między 14.00 a 18.00.

 

Wystawa zrealizowana dzięki uprzejmości Rezerwatu Archeologicznego „Genius Loci” Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.