czwartek, 25 lipca, 2024
AktualnościWydawnictwa

Szlakiem partii Kazimierza Mielęckiego 1863. Studium historyczno-archeologiczne

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce najnowszą publikację wydaną przez Muzeum Okręgowe w Koninie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód.

Książka , „Szlakiem partii Kazimierza Mielęckiego 1863. Studium historyczno-archeologiczne” .autorstwa Krzysztofa Gorczycy, Michała Górnego i Krzysztofa Płachcińskiego stanowi podsumowanie 8 lat badań terenowych prowadzonych przez Muzeum Okręgowe w Koninie oraz Wielkopolskie Forum Eksploracyjno-Historyczne. Dotyczyły one pól bitew stoczonych przez partię dowodzoną przez Kazimierza Mielęckiego w 1863 roku. Oddział ten był tylko jednym z bardzo wielu walczących w powstaniu styczniowym, ale dla Wielkopolski wschodniej pamięć o nim jest ważna, ponieważ tutaj pozostawił najwięcej śladów.

Badania miały charakter, można powiedzieć, pionierski ponieważ nikt dotychczas powstania styczniowego nie badał metodami archeologicznymi. Były poligonem, na którym wszyscy biorący w nich udział – archeolodzy, poszukiwacze i historycy, uczyli się czegoś nowego.

Praca została podzielona na trzy etapy. W pierwszym starano się, w sposób możliwie dokładny, przedstawić kontekst oraz zrekonstruować przebieg wydarzeń za pomocą dostępnych źródeł pisanych.

Etap drugi to prezentacja i analiza wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. Charakter większości znalezisk, czyli kul i pocisków, stał się przyczyną, że bardzo duży nacisk został położony na analizę i rekonstrukcję techniki wojskowej oraz bronioznawstwo. Ten ostatni temat w odniesieniu do powstania styczniowego jest ciągle fazie początkowej. Autorzy zdają sobie sprawę, że z tego powodu w pracy znajdzie się wiele ustaleń dyskusyjnych, ale taki jest los tych, którzy przecierają nowe szlaki na badawczych ścieżkach.

Etap trzeci pracy to próba rekonstrukcji wydarzeń, uzbrojenia, umundurowania i innych elementów na podstawie konfrontacji źródeł pisanych i archeologicznych.

Na ile to się autorom udało pozostawiamy ocenie czytelników.

Książkę w cenie 45 zł/szt. można kupić w sklepie muzealnym, tel 63 242 75 30 wew. 38 lub email: sklepik@muzeum.com.pl.

 

O wieloletnich badaniach, pracy nad książką i niezwykłej współpracy opowiadają autorzy publikacji. Zapraszamy do wysłuchania pasjonującej rozmowy!

Szlakiem partii Kazimierza Mielęckiego 1863. Studium historyczno-archeologiczne. FILM