czwartek, 25 lipca, 2024
AktualnościwernisażZamek

Pół wieku ruchu numizmatycznego w Koninie

Od 14 maja w zamkowych murach możecie oglądać naszą najnowszą wystawę „Pół wieku ruchu numizmatycznego w Koninie 1973-2023”.

 

W 1973 r. w Koninie założono koło Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego. Pierwszym prezesem stowarzyszenia została pani Łucja Pawlicka-Nowak dyrektor Muzeum Zagłębia Konińskiego. Pozostałymi inicjatorami utworzenia koła byli: Anna Mackiewicz, Wiesław Bączykowski, Ryszard Bieganowski, Ignacy Hoffman, Janusz Kaczmarek, Edward Kamiński, Zenon Konon, Ireneusz Krawczyk, Ryszard Kosiński, Ryszard Koźlarek, Tadeusz Kostiukow, Tadeusz Łypaczewski, Antoni Majorowicz, Kazimierz Nowicki, Tadeusz Ożgo oraz Ireneusz Wasilewski.

Stowarzyszenie skupiało kolekcjonerów z zakresu numizmatyki, medalierstwa, falerystyki (odznaczeń, orderów) oraz miłośników historii. Z czasem koło konińskie stało się samodzielnym oddziałem. W 1991 r. PTNiA zmieniło nazwę na Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.

Wyjątkowym wydarzeniem i uhonorowaniem działalności konińskich numizmatyków było przyznanie organizacji Walnego Zjazdu Delegatów przez Zarząd Główny PTN. Wydarzenie to miało miejsce w 2003 r. Pięć lat później z okazji 35-lecia Oddziału PTN w Koninie zorganizowano konferencję naukową oraz przygotowano wystawę pod wspólnym tytułem: U progu niepodległości. Pieniądz na ziemiach polskich w latach 1915-1924 .

Zwyczajowo, każdy swój jubileusz zawiązania się, członkowie PTN w Koninie starali się uświetnić okolicznościową wystawą (przygotowywaną najczęściej we współpracy z Andrzejem Żaczkiem z  Muzeum Okręgowego w Koninie) oraz publikacjami. W 2008 r. wydany został pierwszy numer pisma pt.: Koniniana Numizmatyczne. Biuletyn Oddziału PTN w Koninie oraz przygotowano dwie karty pocztowe z jubileuszowymi grafikami. Dodatkowo specjalnie dla członków przygotowano nadruk, który umieszczono na wycofanym z obiegu banknocie 20 zł z wizerunkiem Romana Traugutta.  W ten sposób upamiętniano także inne ważne dla regionu i państwa rocznice. W 2017 r. przygotowano grafiki naniesione na banknoty, uświetniające 150. rocznicę  urodzin marszałka Józefa Piłsudzkiego oraz upamiętniające bohaterskie miasto Grodno (nadruk z wizerunkiem krzyża Virtuti Militari). W sumie do tej pory Oddział PTN w Koninie przygotował około 25 wariantów różnych banknotów okolicznościowych (w emisjach po około 100 egzemplarzy). Do tego celu wykorzystywano najczęściej banknoty z czasów PRL z wizerunkami bohaterów narodowych: Romualda Traugutta i Tadeusza Kościuszki.

We wspomnianym już biuletynie oddziału publikowane są prace członków towarzystwa o różnorodnej tematyce: monetach z czasów Cesarstwa Rzymskiego, banknotach, broni białej, orzełkach wojskowych, odznakach sportowych, medalach, orderach państwowych, odznakach resortowych czy znaczkach pocztowych.

Członkowie oddziału spotykają się w każdą drugą niedzielę miesiąca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie im. Zofii Urbanowskiej, gdzie omawiane są m.in. komunikaty wydane przez Zarząd Główny PTN. Co cztery lata na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych powoływany jest nowy Zarząd Oddziału oraz wybierani delegaci do władz naczelnych PTN.

W trakcie 50-lat istnienia prezesami konińskiego oddziału PTN byli:

  1. Łucja Pawlicka-Nowak
  2. Jerzy Kurzeja
  3. Tadeusz Łypaczewski
  4. Aleksander Wiener
  5. Paweł Cisławski
  6. Jan Bartniak
  7. Grzegorz Puchalski (obecny prezes).

W długoletniej historii koła wielu innych członków pełniło funkcje w lokalnych organizacjach społecznych i kombatanckich. Jak np. Antoni Majorowicz, który przyczynił się do zarejestrowania 14 marca 1989 r. pierwszego w Polsce stowarzyszenia zrzeszającego rodziny polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. Obecny prezes (Grzegorz Puchalski) zasiada w Radzie Muzeum przy Muzeum Okręgowym w Koninie.

 

Zdjęcia Mirosław Jurgielewicz