czwartek, 25 lipca, 2024
AktualnościImprezy pleneroweWarsztaty

Plener rzeźbiarski z Łukaszem Trusewiczem

Zapraszamy do udziału w otwartym  plenerze rzeźbiarskim z Łukaszem Trusewiczem! Zajęcia skierowane są zarówno do dzieci, jak i dorosłych oraz całych rodzin. Podczas dwutygodniowego pleneru powstanie rzeźba społeczna, której autorami będą wszystkie osoby zaangażowane w projekt.

Łukasz Trusewicz w swojej praktyce łączy doświadczenia sztuki performace z działaniami społecznymi, tworząc m.in. rzeźby, obiekty, performatywne instalacje. Interesuje się kondycją wspólnych przestrzeni miejskich, kwestią społecznego odbioru sztuki oraz rolą odbiorcy w procesie kształtowania działania artystycznego.

Jest autorem projektów, w ramach których eksploruje konkretne miejsca wraz z lokalnymi mieszkańcami, a następnie zaprasza ich do partycypacji i współtworzenia obiektu. Ostateczna forma artystyczna jest pochodną wielu symultanicznie występujących perspektyw, zarówno artysty jak i uczestników danego projektu.

Tym samym artysta inicjuje pole dla uczestnictwa w kulturze jako doświadczenia codziennego, inspirowania danej społeczności oraz pobudzenia do refleksji nad miejscem, w którym się przebywa. Częstym elementem projektów jest to, by po zakończeniu działania powstałe obiekty oddziaływały na otoczenie, w którym się znajdują i prowokowały odbiorców do dalszego, aktywnego współdziałania. Artysta zwraca również uwagę na tworzywa, z których wykonuje obiekty, dlatego często używa materiałów ekologicznych lub pochodzących z recyclingu.

Twórca rewitalizacyjnych projektów kulturalno-społecznych, pomysłodawca inicjatywy Otwarta Strefy Kultury, której założeniem jest tworzenie przestrzeni kulturalno-artystycznych na terenie poznańskiego Łazarza. Współtwórca Inkubatora Kultury Pireus. Jest również pomysłodawcą i jednym z kuratorów Galerii Raczej i Perfexu w Poznaniu – przestrzeni dedykowanej sztuce performance i projektom performatywnym. Prezes Fundacji Otwarta Strefa Kultury.

Termin: 8-20 sierpnia 2023

Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku w godz. 10.00-12.00, oraz od 15.00 – 17.00

Koszt: 15 zł/os. udział w pojedynczych zajęciach, 25 zł/os. otwarty wstęp na cały plener.

Zapisy pod numerem tel. 63 242 75 99, wew. 11, lub 12 oraz 513 616 358.