czwartek, 25 lipca, 2024

„W POGONI ZA SŁONIEM – kreatywne działania w obszarze edukacji kulturalnej”

„W POGONI ZA SŁONIEM – kreatywne działania w obszarze edukacji kulturalnej”

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu kreatywnych działań aktywizujących różne grupy wiekowe wokół wspólnego tematu. Zrealizowane zostaną cztery różne warsztaty, plener, dwie wystawy i spotkanie z gościem specjalnym podczas działania podsumowującego projekt.

Rodzaje proponowanych w projekcie działań edukacyjnych wychodzą poza standardową działalność naszej placówki, ale ich organizacja będzie miała duży wpływ na postrzeganie jej przez pryzmat interesującego, kreatywnego i atrakcyjnego miejsca. Miejsca, w którym można zdobywać nie tylko wiedzę dotyczącą historii czy sztuki, ale i samemu tworzyć, inspirować drugich, odkrywać swoje umiejętności i pasje oraz współdziałać z innymi.

Konkretne działania skierowane będą do poszczególnych grup wiekowych uwzględniając ich zainteresowania oraz percepcję przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności.

Efektami naszego projektu będą: wystawa maskotek słonia, reportaż z warsztatów „Słoń w obiektywie” i spoty filmowe, gra planszowa, poplenerowa wystawa fotograficzna oraz spotkanie ze słynnym polskim paleontologiem. W rezultacie uczestnicy nabędą wiele artystycznych umiejętności tworzenia filmów, gier planszowych, maskotek szmacianych oraz zdjęć i ich obróbki, ale nie tylko. Wezmą udział w wystawach i prezentacjach swoich twórczych dokonań. Ponieważ wszystkie działania projektu będą miały charakter zespołowy, istotnym jego efektem będzie nabycie umiejętności pracy w grupie, współdziałania z rówieśnikami i integracja uczestników w poszczególnych przedziałach wiekowych. Natomiast wspólny temat, będący inspiracją dla każdej z grup, zintegruje wszystkich uczestników zadania, co będzie miało odzwierciedlenie w spotkaniu podsumowującym projekt. Wreszcie, ostatnim efektem uczestnictwa w projekcie będzie pogłębienie wiedzy uczestników o regionie konińskim, który splata się (z odchodzącą już do historii) kopalnią odkrywkową i naszym muzeum oraz poszerzenie świadomości dotyczącej regionalnych dóbr kultury.

 

Szczegółowy harmonogram realizowanych działań

13-15 czerwca 2024 r.

SŁOŃ W OBIEKTYWIE – warsztaty telewizyjno-filmowe dla nastolatków

Miejsce: Muzeum Okręgowe w Koninie

Prowadzenie: Michał Baranowski – operator kamery, montażysta,

grafik komputerowy, fotograf, producent telewizyjny.

Podczas warsztatów uczestnicy przejdą przez cały cykl produkcji filmowej. Nauczą się jak rozpocząć pracę nad filmem, jak napisać scenariusz, zaplanować zdjęcia, poprawnie zrealizować ujęcia filmów, oświetlić plan, nagrać dźwięk i jak ciekawie zmontować zarejestrowany materiał filmowy.

W pierwszym dniu warsztatów uczestnicy zapoznają się z wystawą słonia leśnego i poznają historię odkrycia jego szkieletu. W części praktycznej spotkania nabędą umiejętności pracy z kamerą i tworzenia odpowiednich kadrów filmowych, przygotują scenariusz, zaplanują zdjęcia i przygotują storyboard. Ich kreatywność zostanie wystawiona na próbę, gdyż wchodzić też będą w różne role: operatora kamery, reżysera, aktora, dziennikarza. Kolejne dwa dni młodzież spędzi na planie filmowym w Muzeum i w kopalni odkrywkowej. W tym celu wybiorą się na wycieczkę do Kopalni Węgla Brunatnego Konin, na teren ostatniej czynnej odkrywki „Tomisławice”. Wycieczka zostanie zorganizowana we współpracy z PAK KWB Konin – partnerem projektu.

Po zrealizowaniu zdjęć, uczestnicy rozpoczną montaż filmu wraz z udźwiękowieniem.

Podczas warsztatów zostanie również dotknięty temat związany z działaniem marketingowym. Uczestnicy nauczą się jak promować pracę nad filmem i jak wypromować gotowy film, w efekcie powstaną wyprodukowane przez nich rolki na Instagram, Tik Tik itp.

Podczas zajęć, młodzieży udostępniony zostanie profesjonalny sprzęt filmowy: kilkanaście kamer video, zestaw komputerowy z oprogramowaniem do montażu filmów i animacji komputerowej, sprzęt oświetleniowy, dźwiękowy i green screen. Poznają też niezbędne narzędzia dostępne w Internecie takie jak baza muzyki, czy baza animacji komputerowej i efektów specjalnych.

Efektem warsztatów będą zrealizowane materiały telewizyjne i filmowe.

 

 

 

 

18 i 22 czerwca 2024 r.

MILUSIŃSKI GOSŁAW – warsztaty tworzenia maskotek słonia

Miejsce: Muzeum Okręgowe w Koninie

Prowadzący: Animatorzy Muzeum Okręgowego w Koninie

Warsztatach dedykowane są dzieciom w wieku 5-10 lat wraz z mamami.

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z wystawą słonia leśnego Gosława – największego eksponatu naszego muzeum, a następnie zaprojektują i wykonają maskotkę słonia. Uczestnicy będą pracować parami (mama i dziecko). Będą mieć do dyspozycji wszystkie niezbędne materiały plastyczne, pasmanteryjne oraz tkaniny. Zadaniem każdej pary będzie uszycie jednej maskotki.

Po warsztatach wszystkie prace zostaną sfotografowane i wezmą udział w konkursie na najpiękniejszą maskotkę słonia, ogłoszonym na profilu FB Muzeum Okręgowego w Koninie.

Wybór najpiękniejszej pracy powierzymy publiczności, która w wyznaczonym terminie głosować będzie przez stawianie lajków przy fotografiach.

Maskotki zostaną zaprezentowane na wystawie w MOK, w sierpniu, podczas Światowego Dnia Słonia.

Wystawa będzie czynna do końca sierpnia 2024r. Po jej zamknięciu prace trafią do ich twórców.

 

Sierpień 2024

BY CZAS NIE ZAĆMIŁ – Plener i warsztaty fotograficzne dla seniorów.

Miejsce: Muzeum Okręgowe w Koninie, tereny rekultywowane po kopalni odkrywkowej

Prowadzący: Kasjan Farbisz i Maciej Sypniewski

W działaniu dedykowane seniorom z nieformalnej grupy Laboratorium Dojrzałości działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

Podczas warsztatów uczestnicy odkryją wiele twarzy fotografii, w tym dokumentalną, poprzez rejestrację zmieniającego się dookoła świata i rzeczywistości, w której żyjemy.

Poznają podstawy i odpowiednie umiejętności skutecznego kadrowania. Dowiedzą się jak opowiadać historię zdjęciem. Podczas warsztatów zajmiemy się dokumentacją obszaru rekultywowanego po kopalni odkrywkowej KWB Konin. Seniorzy zapoznają się z programami komputerowymi, w których można dokonać poprawek zdjęć i nauczą się je obsługiwać. Wspólnie dokonają wyboru najlepszych fotografii. Zwieńczeniem pleneru będzie wystawa najlepszych prac, która zaprezentowana zostanie w przestrzeni Muzeum Okręgowego w Koninie.

Wernisaż wystawy będzie okazją do spotkania wszystkich uczestników całego projektu i będzie częścią działania podsumowującego nasze zadanie.

13-14 września i 18-19 października 2024

MUZEALNA PLANSZÓWKA – warsztaty tworzenia gier planszowych

Miejsce: Muzeum Okręgowe w Koninie

Prowadzący: Przemysław Wojtkowiak, znany projektant gier planszowych, trener i wykładowca.

Warsztaty dedykowane są młodzieży szkół ponadpodstawowych i studentom z regionu konińskiego.

Uczestnicy zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat projektowania planszówek, zwiedzą muzeum i zapoznają się z jego obiektami i wystawami (szczególnie wystawą słonia leśnego), by ostatecznie na podstawie tej wiedzy przy użyciu różnych komponentów (pionków, kostek, żetonów, figurek, kart, koszulek na karty, itp.) i materiałów plastycznych zaprojektować prototyp gry planszowej dedykowanej naszej instytucji.

Zakładamy podzielenie uczestników na grupy, z której każda stworzy jedną grę. Najlepsza z nich zostanie wydana nakładem 5 egzemplarzy. Jej ostateczny wygląd powierzymy profesjonalnemu grafikowi. Gra zostanie zaprezentowana podczas spotkania podsumowującego projekt, a jego chętni uczestnicy będą mogli w nią zagrać i podzielić się z organizatorami projektu uwagami na jej temat.

Listopad 2024

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT

Miejsce: Muzeum Okręgowe w Koninie

Spotkanie dedykowane wszystkim uczestnikom projektu.

W jego ramach otworzymy wystawę poplenerową „By czas nie zaćmił”, zaprezentujemy materiały filmowe wyprodukowane przez nastolatków oraz grę planszową zaprojektowaną przez uczestników warsztatów „Muzealne planszówki”. Pojawią się także dzieci ze swoimi maskotkami słonia, biorące udział w warsztatach „Milusiński Gosław”.

Spotkanie będzie okazją do wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń i wrażeń związanych z udziałem w projekcie. Będzie też stanowiło istotny element ewaluacji projektu.

Gościem specjalnym spotkania będzie dr Gwidon Jakubowski – paleontolog z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Rozmowa z nim oraz opowieść połączona z prezentacją multimedialną o jego badaniach nad naszym słoniem oraz wielu innych ekscytujących odkryciach paleontologicznych będzie klamrą zamykającą naszą „Pogoń za słoniem”.

Udział w warsztatach i plenerze oraz spotkaniu podsumowującym projekt będzie nieodpłatny.

 

Organizator:

Muzeum Okręgowe w Koninie

Partnerzy:

PAK KWB „Konin” S.A.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.