niedziela, 3 grudnia, 2023
Archiwum

Wojowie, grody, fortyfikacje

Wystawa „Wojowie, grody, fortyfikacje” powstała jako efekt współpracy dwóch archeologów Katarzyny Schellner z Muzeum Okręgowego w Koninie oraz Mateusza Sikory z Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci w Poznaniu. Będzie można ją zwiedzać w spichlerzu do końca października tego roku.

Ekspozycja ta jest przeglądem najważniejszych fortyfikacji i miejsc obronnych na ziemiach polskich w pradziejach i średniowieczu . Stanowią je przede wszystkim relikty grodów czyli grodziska z epoki brązu, przełomu epok brązu i żelaza, wczesnego i późnego średniowiecza.

Fortyfikacje nie broniły się same i są materialnymi śladami konfliktów zbrojnych, podobnie jak relikty uzbrojenia ochronnego bądź zaczepnego odnajdywane przez archeologów. Tematyka uzbrojenia stanowi więc drugą warstwę tej wystawy. Zaprezentowano tu szeroką gamę bardzo ciekawych zabytków pozyskanych z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Instytutu Archeologii UAM, Muzeum Regionalnego w Słupcy, Muzeum Okręgowego w Koninie, rekonstrukcje uzbrojenia grupy rekonstrukcyjnej „Chmurnicy – Wojowie Grodu Łekno” oraz zbiory prywatne Pana Macieja Kasprzyckiego z Konina.

Na wystawie szczególny akcent położono na typy formacji oraz taktykę stosowaną przez wczesnopiastowskie wojska. Można dowiedzieć się jak wyglądał jeździec ciężkozbrojny, łucznik konny, włócznik, wojownik pieszy czy też jak zdobywano średnio wieczne grody.

Na osnowie wystawy „Wojowie, grody, fortyfikacje” zostały stworzone zajęcia muzealne, które będą przeprowadzane w przestrzeni ekspozycji:
„Zbuduj gród Mieszka I” – warsztaty na których uczestnicy dowiadują się o technikach budowania grodów wczesnośredniow iecznych i tworzą w grupach grody z gliny i innych materiałów.
„Waleczny jak rycerz” – lekcja muzealna na ekspozycji. Dzieci oglądają militaria pradziejowe i średniowieczne i dowiadują się o technikach walk w danych okresach dziejów. Mogą przymierzyć repliki średniowiecznych hełmów i kolczugę.

Serdecznie zapraszamy!