czwartek, 23 maja, 2024
Archiwumwernisaż

W setną rocznicę wizyty…

 

10 lipca mija dokładnie 100 lat od wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie. Z tej okazji Muzeum Okręgowe w Koninie włącza się w miejskie obchody tej wyjątkowej rocznicy i zaprasza na plenerową wystawę upamiętniającą to niezwykłe wydarzenie w dziejach niewielkiego wówczas powiatowego miasta.

Przyczynkiem do wizyty Naczelnika w Koninie w roku 1921 było wręczenie stacjonującemu tutaj 18. Pułkowi Piechoty sztandaru ufundowanego przez mieszkańców powiatów: konińskiego, kolskiego i słupeckiego. Plenerowa wystawa dokumentuje przebieg wizyty oraz towarzyszących jej uroczystości i opatrzona jest fotografiami oraz wyimkami z relacji prasowych. Zdjęcia dokumentujące ów dzień pochodzą z albumu pamiątkowego, który komitet obywatelski odpowiedzialny za organizację pobytu Naczelnika w mieście przesłał na jego ręce do Warszawy. Wśród podpisów złożonych na karcie tytułowej albumu znajdziemy m.in. nazwiska starostów: słupeckiego – dr. Zygmunta Gutka, konińskiego – Jana Augustowskiego i kolskiego – Feliksa Wilskiego, a także burmistrza Konina Wincentego Wodzińskiego, proboszcza konińskiej parafi i farnej księdza kanonika Stanisława Szabelskiego.

Zapraszamy serdecznie na to spotkanie z tak bliską przecież historią. Ekspozycja czynna od 10 lipca 2021 roku.

Uroczyste otwarcie: 10 lipca, godz. 15.00, muzealny ogród.

Wystawa zrealizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Kuratorzy: Katarzyna Schellner, Piotr Grzelczak