czwartek, 23 maja, 2024
Archiwum

Szachy w średniowieczu, średniowiecze w szachach

Choć liczą już ponad piętnaście stuleci, wciąż pozostają jedną z najbardziej prestiżowych i znaczących gier w dziejach. Dziś, przesuwając piony po biało-czarnej planszy, rzadko myślimy o tym, że zarówno szachowa terminologia, jak i ruchy pionów w dużej mierze determinowała średniowieczna wizja świata. Jak mawiał Michel Pastoureau, gra w szachy w rzeczywistości nie jest grą. Jest marzeniem o porządku świata i przeznaczeniu człowieka.

O tym, co szachy mówią o średniowiecznych społecznościach i świecie, a także o tym, jak wiele w szachach pozostało pamięci o wiekach średnich, dowiecie się z wystawy czasowej Szachy w średniowieczu, średniowiecze w szachach, którą można oglądać w Skansenie Archeologicznym w Mrówkach. Komu zawdzięczamy powstanie szachów i jak gra trafiła do Europy? Skąd jej wyjątkowe znaczenie i ranga? Jak wiele rozmaite obszary kultury i nauki zawdzięczają „królewskiej grze”? Odpowiedzi szukajcie na ekspozycji, czynnej w godzinach otwarcia skansenu: od wtorku do piątku między 10.00 a 18.00, a w soboty i niedziele między 14.00 a 18.00.

 

Wystawa zrealizowana dzięki uprzejmości Rezerwatu Archeologicznego „Genius Loci” Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.