sobota, 13 kwietnia, 2024
AktualnościRelacja z wydarzenia

Pax Militaris. Konferencja w Mińsku

W dniach 25-26 kwietnia odbyła się w Mińsku (Białoruś) Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja PAX MILITARIS: LUDZIE, UZBROJENIE, FORTYFIKACJE (od starożytności do początku XIX w.). Organizatorami byli: Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi i Muzeum Historii Miasta Mińska. Uczestniczyło w niej ponad 70 osób z Białorusi, Rosji, Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Ukrainy. Konferencja połączona była z prezentacją dawnych metod produkcji uzbrojenia oraz pokazami dawnych sztuk fechtunku, prowadzonymi przez rekonstruktorów.

   

Na tym forum została ukazana część ostatnich dokonań naszego Muzeum i Wielkopolskiego Forum Eksploracyjno-Historycznego przy wsparciu Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Kustosz Działu Archeologicznego Muzeum Okręgowego w Koninie, Krzysztof Gorczyca, przedstawił referat Archeologiczne badania pól bitewnych powstania 1863 roku. Wystąpienie przygotował również Michał Górny z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą – „Wojskowość powstania 1863 na podstawie źródeł archeologicznych”. Obie prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem i wywołały dyskusję.

    

W dniu 27 kwietnia Krzysztof Gorczyca przeprowadził w Instytucie Historii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego dwa wykłady dla studentów archeologii – Wielkopolskie „piramidy” i Cmentarzyska birytualne typu Bilczew i ich datowanie. Przedstawiały one wyniki badań archeologicznych, prowadzonych przez nasze Muzeum.