niedziela, 3 grudnia, 2023
Aktualności

Otwarcie wystawy „POLSKI PIENIĄDZ PAPIEROWY”

Dzisiaj odwiedzili nas członkowie zaprzyjaźnionego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Koninie. Celem ich wizyty była najnowsza wystawa „Polski pieniądz papierowy”, której kuratorem jest Andrzej Żaczek. Na ekspozycji zaprezentowano kolekcję banknotów emitowanych na ziemiach polskich w okresie od roku 1794 do okresu PRL-u. Można znaleźć wśród nich banknoty zatwierdzone przez Tadeusza Kościuszkę,również tzw. bilety kasowe w nominałach 1, 2 i 5 talarów, banknot o wartości 1 złoty wyemitowany w czasie Powstania Listopadowego i wiele innych, ciekawych eksponatów. Podczas wernisażu Andrzej Żaczek przybliżył historię banknotów, urozmaiconą ciekawymi anegdotami.

Ekspozycja obejmuje następujące grupy tematyczne:

  1. Pierwsze polskie banknoty drukowane w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 r.
  2. Banknoty Księstwa Warszawskiego emitowane w 1810 r.
  3. Banknot Królestwa Polskiego emitowany przez Bank Polski w okresie Powstania Listopadowego.
  4. Banknoty z okresu I wojny światowej emitowane dla tzw. Gubernatorstwa Warszawskiego i dla ziem wschodnich  Ober-Ost.
  5. Banknoty markowe i złotowe w odrodzonej Rzeczypospolitej.
  6. Banknoty okupacyjne władz niemieckich dla Generalnego Gubernatorstwa Polski i nie wprowadzone do obiegu banknoty Banku Polskiego na emigracji.
  7. Banknoty Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Wszystkie eksponaty pochodzą ze zbiorów Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Okręgowego w Koninie.