czwartek, 23 maja, 2024

„Przewłoka”. Nowa karta w badaniach osadnictwa średniowiecznego na szlaku żeglugowym Warta-Gopło-Wisła —publikacja

Projekt „Przewłoka”. Nowa Karta w badaniach osadnictwa średniowiecznego na szlaku żeglugowym Warta-Gopło-Wisła — publikacja

Projekt realizowany od maja do grudnia 2024 r. z programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych”, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Celem zadania pt. „Przewłoka”. Nowa karta w badaniach osadnictwa średniowiecznego na szlaku żeglugowym Warta-Gopło-Wisła — publikacja jest wydanie książki i popularyzacja wyników badań archeologicznych grodziska stożkowatego „Przewłoka” (Żółwieniec, gm. Wierzbinek). W 2023 roku rozpoczęto interdyscyplinarne opracowanie dotychczasowych wyników badań archeologicznych. Efekty tych studiów i analiz zostaną zawarte w planowanej monograficznej publikacji, a także podczas konferencji naukowej. Będzie to ważne źródło do poznania osadnictwa średniowiecznego na szlaku żeglugowym Warta-Gopło-Wisła. Istotnym efektem działań będzie również zwiększenie ochrony tego wyjątkowego stanowiska

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Dofinansowanie: w roku 2024 – 32 500 zł
Całkowita wartość projektu: 49 000 zł

Data podpisania umowy: 09.05.2024 r.