wtorek, 5 grudnia, 2023
Archiwum

Konkurs plastyczny „Moje spotkanie z muzeum”

Już po raz kolejny zapraszamy młodych, utalentowanych mieszkańców Konina i regionu konińskiego do udziału w konkursie plastycznym Moje spotkanie z muzeum.

Jesteście uczniami szkół lub przedszkoli z Konina i powiatu konińskiego? Podczas wizyty w muzeum coś szczególnie Was urzekło, wzruszyło, a może zaskoczyło? Czujecie, że rysunek lub malarstwo to dla Was najbardziej naturalna forma wyrażania emocji i utrwalania wrażeń? To znaczy, że to konkurs właśnie dla Was. Na prace przedstawiające wspomnienia z wizyty w muzeum – niekoniecznie tym konińskim – czekamy do 11 grudnia w Muzeum Okręgowym w Koninie. 

„Moje spotkanie z muzeum” to konkurs plastyczny, który już na stałe wpisał się w program Muzeum Okręgowego w Koninie. Jego popularność wśród dzieci i młodzieży wzrasta z każdą kolejną edycją. Z przyjemnością obserwujemy, jak bardzo angażują się nasi najmłodsi goście w przygotowanie prac konkursowych. Są one efektem dużej wyobraźni, talentu i pracowitości. Z drugiej strony, konkurs ten pozwala nam utrzymać stały, bliski kontakt z odwiedzającymi nas dziećmi. Dzięki temu wiemy, co robi na nich największe wrażenie i co jest dla nich najbardziej interesujące.  Wiedza ta jest pomocna w przygotowywaniu kolejnych wydarzeń edukacyjnych. Z dumą spoglądamy również na rozkwitające w naszych salach wystawowych młode talenty.

Nieustająco zachęcamy do odwiedzin i mamy nadzieję, że przyczynią się one do powstania ciekawych prac. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną dowolną techniką, którą należy dostarczyć osobiście albo pocztą tradycyjną lub elektroniczną do 11 grudnia. Wręczenie nagród i wyróżnień oraz otwarcie wystawy odbędzie się w piątek, 18 grudnia, o godz. 12.00.

 

Partnerzy

Starostwo Powiatowe w Koninie,

Narodowe Centrum Kultury

UNIQA


 


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOJE SPOTKANIE Z MUZEUM” 2020

 

 1. CELE KONKURSU
  1. Utrwalenie wśród uczniów potrzeby obcowania z muzeum, jego historią, zbiorami i wystawami.
  2. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży.
  3. Kształtowanie gustów artystycznych oraz rozwijanie upodobań i umiejętności plastycznych.
  4. Kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. Wizyta w muzeum, poznanie eksponatów prezentowanych na wystawach, obiektów muzealnych oraz otoczenia.
  2. Wykonanie jednej pracy plastycznej, zainspirowanej wizytą w muzeum oraz złożenie jej osobiście lub nadesłanie:
   • na adres Muzeum Okręgowe w Koninie, ul. Muzealna 6, 62-505 Konin,
   • na adres e-mail iga.pawlak@muzeum.com.pl lub muzeum@muzeum.com.pl.
  3. Technika wykonywanej pracy jest dowolna, mogą to być między innymi: rysunki, kolaże, prace przestrzenne, grafiki komputerowe itp.
  4. Do prac powinny być dołączone następujące dane:
   • imię, nazwisko i wiek autora,
   • tytuł pracy,
   • nazwa i adres placówki zgłaszającej (jeśli zgłoszenie nie jest indywidualne),
   • imię i nazwisko szkolnego opiekuna pracy,
   • dopisek „KONKURS PLASTYCZNY 2020”.
  5. Do pracy powinien być dołączony wypełniony druk „ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA”.

 

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
  1. Oceny prac dokona komisja wybrana przez Organizatora.
  2. Laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu i dacie wręczenia nagród i wyróżnień.
  3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w lokalnych mediach i na stronie internetowej muzeum.com.pl do 14.12.2020 r.

 

 1. KRYTERIA OCENY PRAC
  1. Oryginalność pomysłu.
  2. Forma.
  3. Samodzielność wykonania pracy.
  4. Estetyka.

 

 1. OŚWIADCZENIA I ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA
  1. Organizator oświadcza, że z uwagi na stan zagrożenia pandemią SARS-Cov-2 wszystkie zgłoszone prace będą poddawane kwarantannie.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w wydawnictwach promujących konkurs i Muzeum.
  3. Z chwilą nadesłania, prace przechodzą na własność Muzeum Okręgowego w Koninie. W szczególnych przypadkach można będzie odebrać prace osobiście w siedzibie Organizatora.

 

 1. NAGRODY
  1. Przewiduje się nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy dla autorów najlepszych prac.
  2. Istnieje możliwość przyznania pozaregulaminowych nagród specjalnych.
  3. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

 

 1. TERMINARZ KONKURSU
  1. Prace należy złożyć lub nadesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną do 11 grudnia 2020 r.
  2. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 18 grudnia 2020 roku, o godz. 12.00.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu oraz szczegółowych warunków Konkursu.                      
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, lub przesunięcia terminu rozstrzygnięcia Konkursu.

 

 1. BIURO ORGANIZACYJNE
  Muzeum Okręgowe w Koninie – Instytucja Samorządu Województwa Wielkopolskiego, ul. Muzealna 6, 62-505 Konin.
  tel.: (63) 242-75-30, wew. 11, 12, 40 tel. kom. 513  616 358
  e-mail: iga.pawlak@muzeum.com.pl / monika.marciniak@muzeum.com.pl

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Koninie z siedzibą przy ul. Muzealnej 6, 62-505 Konin.
 2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: monika.kubiak@muzeum.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach promocyjnych i publikacji informacyjnych organizatora konkursu;
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Regulamin (pdf)