niedziela, 3 grudnia, 2023
Aktualności

KONKURS: Moim zdaniem… Biżuteria z komunikatem

Muzeum Okręgowe w Koninie ogłasza kolejną edycję konkursu na projekt biżuterii. 

Biżuteria towarzyszy ludziom od zawsze. Tradycyjnie, od pradziejów, niosła ze sobą wiele znaczeń. Mogła być wyrazem buntu lub przynależności, świadectwem statusu majątkowego i społecznego, rekwizytem, symbolem władzy lub żałoby, manifestem religijnym czy politycznym. Dziś coraz częściej biżuteria bardziej „wygląda” niż „znaczy”. Określana jest mnóstwem przymiotników. Jest artystyczna, konceptualna, seryjna, historyczna, szlachetna, minimalistyczna, recyklingowa, trendy i passé, klasyczna i nowoczesna, autorska i komercyjna… Coraz mniej jednak mówi o noszącym; coraz rzadziej niesie ze sobą coś, co należałoby określić jako narrację, rozumianą poprzez czytelny komentarz, protest, negację, aplauz lub pytanie. W celu przywrócenia w świadomości społecznej tej jakże ważnej roli biżuterii, która polegała na niesieniu czytelnego komunikatu wyrażającego światopogląd i przekonania jej właściciela powstała wystawa Moim zdaniem. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie: https://moimzdaniem.info/info. Wystawa będzie gościła w Muzeum Okręgowym w Koninie od czerwca do września 2020 roku.
Wystawa Moim zdaniem stała się inspiracją dla ogłoszenia konkursu. Kierując tytułowe hasło do młodych ludzi chcemy dowiedzieć się, jakie kwestie uznają za społecznie istotne, w jakich kwestiach chcieliby zabrać głos i w jakich zamanifestować swoje poglądy za pomocą tak niecodziennego, a zarazem powszechnego nośnika, jakim jest biżuteria. W jaki sposób, używając języka symboli, przełożyć te poglądy na formę? To pytania, do których rozważenia chcemy, w toku konkursu, zaprosić młodych ludzi z całej Polski.

Prace konkursowe należy składać (osobiście lub pocztą) w siedzibie Organizatora na adres: Muzeum Okręgowe, 62-605 Konin – Gosławice, ul. Muzealna 6  do dnia 15 czerwca 2020 roku, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem Konkurs „Moim zdaniem… Biżuteria z komunikatem”  oraz opatrzonych godłem Autora

Regulamin:MOIM ZDANIEM_regulamin

Formularz zgłoszenia:MOIM ZDANIEM_formularz 1