czwartek, 23 maja, 2024
Aktualności

In memoriam

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o niespodziewanej śmierci naszego serdecznego kolegi i wieloletniego współpracownika, Pana Janusza Gulczyńskiego.

Janusz Gulczyński od blisko czterech dekad był częścią zespołu Muzeum Okręgowego w Koninie. Swoją pracę wykonywał z niezmienną pasją i zaangażowaniem. Jego drobiazgowość i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań stała się wśród pracowników wręcz przysłowiowa. Zbiory podległego mu Działu Historycznego otaczał troskliwą opieką, jednocześnie dbając o rozbudowę kolekcji.

Był autorem kilkudziesięciu wystaw oraz licznych publikacji związanych z dziejami Ziemi Konińskiej. Zajmował się również tematyką judaistyczną, której poświęcił szereg wystaw i wydawnictw. Tymi działaniami bezpośrednio wspierał upowszechnianie wiedzy o Zagładzie oraz dziejach społeczności żydowskiej w regionie konińskim. Od lat współpracując z miejscowymi kolekcjonerami, wspierał i ukierunkowywał ich pasje w kolejnych odsłonach projektu „Kolekcjonerzy i hobbyści”. Niezwykle ważnym aspektem pracy Janusza Gulczyńskiego było założenie i prowadzenie Archiwum „Solidarności” – zabytków historycznych związanych z tym związkiem, ale także i innymi organizacjami niezależnymi.

W pamięci koninian zapisze się nie tylko jako regionalista i niestrudzony badacz historii, ale również poeta. Wyróżniany i nagradzany w wielu lokalnych i ogólnopolskich konkursach literackich, o swojej relacji z liryką w 2017 roku mówił: „…w ostatecznych chwilach, kiedy nie można już zrobić nic więcej, wtedy piszę poezję.”.

W obliczu tej wielkiej straty składamy na ręce rodziny i bliskich Pana Janusza serdeczne wyrazy współczucia, będąc jednocześnie dumni, że sami mogliśmy przez wiele lat nazywać się Jego przyjaciółmi.