czwartek, 25 kwietnia, 2024
Wystawy stałeZamek

Deski renesansowe z kościoła św. Jakuba w Rzgowie

Zbiór polichromowanych desek składa się z 44 sztuk różnej długości i szerokości. Wykonane z drewna modrzewiowego stanowią pozostałość częściowo zachowanego stropu z kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jakuba apostoła w Rzgowie. Są one proste z wycięciami zakładkowymi na krawędziach, przy pomocy których były łączone w całość stropu.

Na zachowanych deskach występuje ornament renesansowy, który można przez analogię datować na około 1520 rok. Na tle bujnej roślinnej ornamentyki zakomponowane zostały sceny figuralne. Z zachowanych desek udało się jedynie złożyć przedstawienie z chustą św. Weroniki oraz prawdopodobnie przedstawienie św. Anny Samotrzeć. Niestety, z pozostałych fragmentów trudno wnioskować o całości polichromii. Barwy stropu są żywe, zróżnicowane na oliwkowym tle, ornament z barwnymi kwiatami (ugier, czerwień żelazowa, biel), światłocień podkreślony bielą i czernią. 

W 1974 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu zlecił prace konserwatorskie polichromii PP Pracowniom Konserwacji Zabytków – Oddziałowi w Toruniu. Prace trwały od września 1974 roku do grudnia 1975 roku.

Od 1986 roku, czyli od uruchomienia Muzeum Okręgowego w Koninie w gotyckim zamku w Gosławicach, deski stropowe są eksponowane w hallu pierwszego piętra zamku obok galerii malarstwa polskiego.