Biżuteria i styl

19 maja 2007 r. została otwarta stała ekspozycja prezentująca kolekcję biżuterii ze zbiorów MOK.

Zgodnie z popularnym rozumieniem stylem nazywamy występujący w jednym czasie zespół cech formalnych. Przyjmując tę definicję określamy poszczególne dzieła sztuki jako gotyckie, barokowe czy secesyjne. Warto jednak uświadomić sobie, że ów styl obejmuje swym oddziaływaniem całokształt artystycznych działań danego okresu. Kształtuje ludzkie otoczenie zaczynając od architektury, przez sztuki piękne i użytkowe, na modzie kończąc. Tak jak osobowość człowieka odbija swe piętno na wyglądzie jego mieszkania; doborze mebli, obrazów, bibelotów, kolorze ścian, tak styl określa kompozycję, dobór motywów zdobniczych i środków wyrazu artystycznego.

Przyzwyczailiśmy się do przypisywania konkretnym stylom wytworów sztuk pięknych; Mona Liza to dzieło renesansowe, a katedra Notre Dame w Paryżu – gotyckie. Prezentowana Państwu wystawa pokazuje, iż biżuteria, wraz z całym rzemiosłem artystycznym, także jest kształtowana przez styl. Dzięki temu możemy odbyć fascynującą podróż przez sztukę XIX i XX wieku, śledząc podobieństwa między, wydawałoby się, tak odległymi od siebie dziedzinami jak architektura i biżuteria. Jej celem jest poznanie subtelnych zależności rządzących twórczością artystyczną danego okresu.

Wyróżniono następujące grupy w układzie chronologicznym: klasycyzm, biedermeier, romantyzm, historyzm, realizm, secesję i art déco. Ekspozycję biżuterii uzupełniają odpowiednio dobrane wyroby rzemiosła oraz tablice informacyjne.

Na wystawie można prowadzić lekcje muzealne z zakresu przedmiotów sztuka oraz wiedza o kulturze, przeznaczone dla uczniów gimnazjów i liceów, dotyczące pojęcia stylu oraz romantyzmu.

Autor scenariusza i komisarz wystawy: Małgorzata Gorczyca