Tam, gdzie łąki umajone

Muzeum Okręgowe w Koninie po raz kolejny włącza się w realizację Konińskiego Festiwalu Fotograficznego FOCUS NAD WARTĄ i zaprasza do spotkania z fotografiami Beaty Mazurek, prezentowanymi na wystawie „Tam, gdzie łąki umajone”. Wystawa dostępna jest w stodole, w przestrzeni skansenu etnograficznego.

Fotografie są pokłosiem projektu filmowego pod tym samym tytułem, którego celem była dokumentacja i upowszechnianie wiedzy na temat materialnego i niematerialnego dziedzictwa gminy Kramsk.

W ramach zadania powstał film, nawiązujący do zwyczajów związanych ze stawianiem kapliczek, historii ich powstawania, przemian, jakim zostały poddane, a także zwyczaju odprawiania przy nich nabożeństw majowych. Jego celem było utrwalenie i zapis odchodzących zwyczajów, które praktykowane były na terenach wiejskich, i które stanowiły swojego rodzaju widowisko o charakterze nie tylko religijnym, lecz również świadczącym o więzi w społecznościach lokalnych.

Kapliczki, jako formy małej architektury sakralnej, są nieodłącznym elementem polskiej wsi. Dawniej stawiane na obrzeżach, rozstajach dróg, w miejscach bitew, itp. miały strzec przed złem. W tradycji ludowej wsi polskiej od lat 70. XIX w. upowszechnił się zwyczaj odprawiania przy nich majowych nabożeństw. Wieczorem, o zmroku przy kapliczce gromadzą się mieszkańcy z najbliższego sąsiedztwa, by modlić się i śpiewać pieśni. Modlitwie przewodniczą kobiety. To głównie one wraz z dziewczętami i dziećmi uczestniczą w nabożeństwach, a także odnawiają i ubierają kapliczki.

 

Organizatorzy wydarzenia Focus nad Wartą: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Koniński Klub Fotograficzny Fajnych Fotografów.