piątek, 23 lutego, 2024
Archiwum

Pieniądz Miast Polskich

Wystawa „Pieniądz Miast Polskich” prezentuje bony funkcjonujące w miastach znajdujących się w granicach Polski po 1945 r. Ten zastępczy papierowy środek płatniczy był emitowany przez władze administracyjne, przedsiębiorstwa, instytucje i osoby prywatne w czasie I wojny światowej i krótko po niej w okresie deficytu oficjalnych państwowych pieniędzy (monet i banknotów). 

Prezentowana kolekcja w całości pochodzi ze zbiorów Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Okręgowego w Koninie i została opracowana przez pana Andrzeja Żaczka – kustosza muzeum. 

W gablotach można zobaczyć bony miast Wielkopolski i Pomorza, byłego Królestwa Kongresowego oraz Małopolski. Prezentowane są również banknoty Wolnego Miasta Gdańska. Ponadto wyeksponowane zostały śląskie banknoty plebiscytowe i powstańcze – polskie i niemieckie emitowane w celach propagandowych oraz bony miast Dolnego Śląska emitowane dla celów promocyjnych. Wystawę kończy pieniądz papierowy emitowany dla Getta Łódzkiego w latach 1940-1944. 

 Serdecznie zapraszamy!