piątek, 23 lutego, 2024
AktualnościSkansen w Mrówkach

Legendy piastowskie

„Legendy piastowskie” to najnowsza wystawa czasowa dostępna dla zwiedzających w Skansenie Archeologicznym w Mrówkach.

Zapraszamy od wtorku do piątku w godz. 10.00-18.00, w soboty od godz. 12.00 do 18.00 a w niedzielę od 14.00 do 18.00.

Legendy piastowskie z obszaru Wielkopolski

Wszyscy znamy legendy związane z Gnieznem, Poznaniem, Kruszwicą czy Krakowem. Opowiadają je rodzice dzieciom, uczymy się o nich w szkołach, nie pominą ich przewodniki internetowe, a odwołania do ich treści znajdziemy tez w literaturze czy filmie.

Zanim te najważniejsze podania zostały spisane, trwały dzięki przekazywaniu z pokolenia na pokolenie. I niekiedy musiały upłynąć stulecia by Lech, Popiel, Piast i Rzepicha zostali uwiecznieni w kronikach średniowiecznych. Legendy lokalne były spisywane jeszcze później  (jak przekaz o założeniu Konina, Buku czy powstaniu góry pod Poznaniem). Legendy w relacjach kolejnych kronikarzy zazwyczaj „rosły” uzupełniane o motywy moralistyczne oraz polityczne, w zależności od intencji jakie przyświecały dziejopisom. Ubarwiane były również te z nich, które przekazywano jako podania ludowe, dzięki czemu zyskiwały często zupełnie bajkowe zakończenia. W takiej wersji Popiel uciekając przed myszami, kazał co tchu zrobić szklaną banię okrutnie wielką, a jak jeno była zrobiona, to wlazł w nią i kazał się wpuścić w jezioro na żelaznych łańcuchach. Ale to tez nic nie pomogło.

W najstarszych legendach doszukujemy się niekiedy nieznanego świata z czasów pogańskich, który nie został uwieczniony w źródłach pisanych. Świat ten jednak nieubłaganie przeminął. Choć chcielibyśmy widzieć w każdej takiej opowieści ziarno prawdy, nie skupiajmy się jedynie na poszukiwaniu wiedzy o przeszłości, dajmy się ponieść całej pięknej historii. Podania tworzone były przez wspólnoty, tłumaczono nimi zjawiska przyrody i okoliczności różnych zdarzeń, zapamiętywano ludzkie wybory i ambicje. Często odkrywały także dążenia i uczucia ich twórców. Obecnie nadal są elementem tożsamości Wielkopolan, Polaków oraz łączą nas z przodkami. Nie tylko z Lechem czy Mieszkiem – lecz także z ludźmi, którzy tak jak my, przez stuleci o nich słuchali i opowiadali…

Celem wystawy jest przypomnienie (a może niekiedy przybliżenie) wybranych legend związanych z Wielkopolską z czasów piastowskich, ale również ukazanie wspólnej – słowiańskiej tradycji dawnych podań.

Wystawa zrealizowana dzięki uprzejmości Rezerwatu Archeologicznego „Genius Loci” Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.