czwartek, 25 kwietnia, 2024

Ekspozycja w zamku

Po adaptacji, obu budynków zamku oraz późniejszego wzniesionego na międzymurzu wschodnim uzyskano około 800 m2 powierzchni ekspozycyjnej.
W gotyckich piwnicach mieści się stała i czasowa wystawa archeologiczna. W pomieszczeniach parteru obu budynków znalazły miejsce ekspozycje: polskiej falerystyki, judaików oraz dziejów oświetlenia.

Piętro skrzydła zachodniego mieści nową stałą wystawę obrazującą dzieje Konina. W skrzydle wschodnim, na piętrze zlokalizowano wystawę stałą poświęconą biżuterii patriotycznej i jubilerskiej od schyłku XVIII w. do okresu międzywojennego.
W budynku usytuowanym na wschodnim międzymurzu, w kondygnacji parteru znajdują się pomieszczenia związane z obsługą zwiedzających, sala klubowa mieszcząca około 100 osób i szatnia. Na piętrze w sześciu salach w układzie amfiladowym znajduje się stała ekspozycja malarstwa polskiego XIX i XX w. oraz wystawa poświęcona twórczości Henryka Glicensteina.
 

Wystawy stałe: