niedziela, 3 grudnia, 2023

Ekspozycja w spichlerzu

Spichlerz wybudowany został w stylu klasycystycznym w 1838 roku przez Hektora Kwileckiego, właściciela dóbr gosławickich, jako obiekt murowany, czterokondygnacyjny.
Stanowił część założenia obok gotyckiego zamku, gorzelni i budynków gospodarczych, rozparcelowanego po 1945 r. pomiędzy różnych użytkowników. Spichlerz przejęły Państwowe Zakłady Zbożowe. Zniszczoną konstrukcję wewnętrzną – drewniane stropy, schody, dach przebudowano zastępując ją betonową. Jednocześnie podwyższono strych uzyskując dodatkowe piętro. W 1970 r. decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu został wpisany do rejestru zabytków. Od 1951 do końca lat 80-tych spichlerz stanowił magazyn rezerw państwowych. Przejęty przez Spółdzielnię Ogrodniczo-Pszczelarską w Koninie po jej likwidacji został w 1993 r. opuszczony, ulegając, wraz z otoczeniem, postępującej dewastacji.
W 1994 r. Muzeum Okręgowe rozpoczęło starania o przejecie budynku, uwieńczone notarialnym przeniesieniem własności przez Gminę Miejską Konin w styczniu 1995 r. W tymże roku rozpoczęła się jego adaptacja na cele muzealne. W 1997 r. Wojewoda Koniński podpisał porozumienie z Ministrem Kultury o wspólnym finansowaniu remontu.

Image

Spichlerz w 1995 roku

Od 1999 r. adaptacja spichlerza znalazła się w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Województwa Wielkopolskiego i finansowana była ze środków nowego organizatora Muzeum jako instytucji kultury – Samorządu Województwa.
Zakończona została równolegle z zagospodarowaniem otoczenia. Po jego północnej stronie powstał, także dzięki darowi gruntu przez Zespół Elektrowni PAK, skansen maszyn i urządzeń górnictwa węgla brunatnego, po południowej budynek portierni. Całość terenu scalona została z resztą Muzeum.

Image

Spichlerz w 2010 roku

Uruchomienie spichlerza przeobraziło całe Muzeum. Zmieniła się organizacja ruchu zwiedzających poprzez otwarcie głównego wejścia od ul. Gotyckiej, a Muzeum ze swoim XV – wiecznym zamkiem stworzyło unikalny zespół z gosławickim kościołem, perłą gotyckiej architektury.
Umieszczenie w spichlerzu wystaw Działu Przyrodniczego pozwoliło na modernizacje ekspozycji archeologicznej, a wydzielenie dwóch sal na II piętrze na wystawy czasowe na urządzenie nowoczesnej prezentacji dziejów Konina w zamku.
Piwnice spichlerza przeznaczone zostały na stałą wystawę dziejów konińskiej „Solidarności” i innych ruchów niezależnych, na ostatnim piętrze urządzono salę lekcji muzealnych. Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstało laboratorium i pracownia przyrodnicza.
Należy podkreślić, że oddanie do użytku tego pięknego obiektu nie byłoby możliwe bez zaangażowania i pomocy Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie.