Słoń Leśny

Ekspozycja postała przy współpracy Zakładu Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego i poświęcona jest bardzo ważnemu dla muzealnictwa przyrodniczego znalezisku, jednemu z najbardziej kompletnych z dotychczas znalezionych w Europie szkieletów słonia leśnego.

Na szkielet natrafiono w lutym 1984 r. podczas robót górniczych na odkrywce „Jóźwin” KWB „Konin” . Na głębokości 13 m koparka nadkładowa odsłoniła wielkie kości. Pracownicy kopalni natychmiast wstrzymali prace, zabezpieczyli kości i o odkryciu powiadomili archeologów z konińskiego muzeum. Mirosław Ciesielski i Krzysztof Gorczyca z pomocą pracowników Kopalni „Konin” wydobyli pozostałe kości. Konserwację i naukowe opracowanie znaleziska powierzono dr Gwidonowi Jakubowskiemu z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.

Na wystawie można zobaczyć fotografie pokazujące wydobywanie szkieletu na odkrywce, prace konserwatorskie przeprowadzone w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, montaż modelu słonia odtwarzającego jego prawdopodobny wygląd. Plansze pokazują m. in. zasięg występowania słonia leśnego w plejstocenie Europy, profil geologiczny osadów w miejscu znalezienia szkieletu, środowisko jego życia, zachowane kości szkieletu. Diorama pokazuje układ kości w osadzie po odkryciu.
Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających jest model w skali 1:1, który wykonał rzeźbiarz Krzysztof Kuchnio (przy współpracy z Martą Szubert).

Ponad 4-metrowa makieta pokazuje prawdopodobny wygląd jóźwińskiego słonia, który żył w naszych okolicach około 100 tys. lat temu.

 

Komisarz: Izabela Lorek
Aranżacja plastyczna: Henryk Drzewiecki