Skansen górniczy

Skansen maszyn i urządzeń górniczych powstał dzięki pomocy zarządu i pracowników Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” S.A. i współpracy Muzeum Okręgowego w Koninie z Kołem Seniora SITG przy KWB „Konin” S.A.

Usytuowany jest na terenie muzeum od północnej strony odrestaurowanego dziewiętnastowiecznego spichlerza. Znalazły się w nim wyremontowane urządzenia ze zlikwidowanej (w 2002 r. zamknięto linię produkcyjną brykietów, w 2003 r. rozebrano budynki, w 2005 r. wysadzono komin) konińskiej brykietowni: turbozespół firmy Siemens-Schuckert (l. 20. XX w.) złożony z turbiny parowej promieniowej sprzężonej bezpośrednio z generatorem prądu przemiennego oraz prasa brykietowa dwustemplowa firmy Buckau R. Wolf A.G. Magdeburg (r. prod. 1936 r.). Pamiątką po dawnym systemie odwadniania konińskich złóż węgla brunatnego jest lokomotywa akumulatorowa Karlik wraz z wózkami do przewozu urobku i obudowy drewnianej chodników (w 1995 r likwidacja, tzw. „rabunek” ostatnich chodników na odkrywce Pątnów). Wózki wypełnione są ksylitowym węglem brunatnym. W skansenie również naczynia wielonaczyniowych koparek kołowych SchRs 315 (najmniejszej), SRs 1800 (największej, nazywanej „Hiszpanką”) i łańcuchowej Rs 560 oraz urządzenie wiertnicze UGB-50M do wierceń hydrogeologicznych, zamontowane na podwoziu samochodu GAZ-66-02 (prod. ZSRR, 1982 r.). W ogrodzenie od strony jeziora wmontowana została jedna z 3 bram wjazdowych na teren brykietowni (l. 50 XX w), z charakterystycznymi młotkami- perlikiem na żelazku. Tablice informacyjne ilustrowane archiwalnymi zdjęciami pozwalają zapoznać się m. in. z architekturą dawnej brykietowni, metodą produkcji brykietów i sposobem funkcjonowania urządzeń.

Historia powstania skansenu: od września 2007 r. trwały prace ziemne i budowlane wokół spichlerza. Wykonały je brygady Zakładu Robót Górniczych KWB „Konin” S. A., które wzięły również na swe barki odpowiedzialność za ich bezpieczne, zgodne ze sztuką budowlaną prowadzenie. Równocześnie z działaniami wokół spichlerza w warsztatach KWB „Konin” w Kazimierzu Biskupim trwały prace nad odrestaurowaniem eksponatów. Pod koniec lipca 2008 r. dział budowlany ZRG rozpoczął budowę fundamentów pod eksponaty, według projektu działu konstrukcyjnego kopalni „Konin”. We wrześniu 2008 r. przetransportowano wyremontowane eksponaty: lokomotywę Karlik z wózkami oraz urządzenia z brykietowni. W grudniu 2010 r. pracownicy KWB „Adamów” przetransportowali do Gosławic dar- wyremontowaną wiertnicę UGB. We wrześniu 2011 r. pracownicy kopalni „Konin” przygotowali utwardzone podłoże dla następnych zaplanowanych eksponatów- naczyń koparek, które przybyły do skansenu w październiku 2012 r. W 2013 r. zamontowano dar właściciela terenu po zlikwidowanej brykietowni- bramę (z l. 50. XX w.) z młotkami. W wyremontowaniu, przetransportowaniu i zamontowaniu obiektu pomogli zarząd i pracownicy PAK KWB Konin S.A.

Kurator: Izabela Lorek