Pamiętniki Karoliny Kamockiej, 1867-1954

„… o stylu w moim pamiętniku z 1918 roku niema mowy, za dużo emocji …”   (27 marca 1918 r.)   

Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza w ramach akcji Konin Miasto Kobiet na lekcje muzealne Pamiętniki Karoliny Kamockiej, 1867-1954 (które są kontynuacją zorganizowanej przez Dział Sztuki wystawy Pamiątki rodziny Kamockich). Czytanie pamiętników odbywa się nie tylko na zasadzie biernej obecności słuchaczy ale na czynnym uczestnictwie – dyskusji umożliwiającej zrozumienie trudniejszych fragmentów tekstu.    

Prababka właściciela pamiątek, Karolina Kamocka, z d. Chwalibóg  była znaną osobą – znają ją najstarsi mieszkańcy Posiłowa. Uczyła się w Sacre-Ceur we Lwowie. Swoje zainteresowania pogłębiała studiując wiedzę z fizyki, chemii, astronomii, astrologii, medycyny (potrafiła leczyć wiele schorzeń). Rysowała, malowała, haftowała i pisała wiersze.

Niezwykle cenne są pamiętniki, które Karolina Kamocka pisała przez 25 lat – o wydarzeniach z najbliższej okolicy, o sprawach domowych ale również o sytuacji w świecie.

 Czytanie pamiętnika rozpoczynamy od  notatek z dnia 1 kwietnia 1917 roku i będzie obejmowało rok 1918 oraz 1919.

  Na spotkanie Zapraszamy:

01.03.2019 piątek, godz. 16.30

06.03.2019 środa, godz. 16.30 

07.03.2019 czwartek, godz. 12.00

08.03.2019 piątek, godz. 12.00

Zapisy przyjmuje Dział Oświatowy (tel. 63 242 75 30 wew. 11 lub 36)