Organizacja Muzeum

MUZEUM OKRĘGOWE W KONINIE
muzeum@muzeum.com.pl
Telefon: 63 242 75 99

DYREKTOR
mgr Elżbieta Barszcz
elzbieta.barszcz@muzeum.com.pl
dyrektor@muzeum.com.pl

Z-ca mgr Katarzyna Schellner
katarzyna.schellner@muzeum.com.pl
wew.30

DZIAŁY:
Administracyjny: Kier. mgr Ewa Matuszkiewicz
biuro@muzeum.com.pl
wew.10

Księgowy: Gł. Księgowy Mariola Stasiczak
ksiegowosc@muzeum.com.pl
wew.15

Głównego Inwentaryzatora: mgr Maria Kopczyńska
maria.kopczynska@muzeum.com.pl
wew.18

Naukowo – Oświatowy: Kier. mgr Elżbieta Sztamblewska
ela.sztamblewska@muzeum.com.pl
wew.12

Archeologiczny: mgr Krzysztof Gorczyca
krzysztof.gorczyca@muzeum.com.pl
wew.22

Etnograficzny: mgr Andrzej Głaz
andrzej.glaz@muzeum.com.pl
wew.35

Historyczny: mgr Janusz Gulczyński
janusz.gulczynski@muzeum.com.pl
wew.44

Gabinet Numizmatyczny: mgr Andrzej Żaczek
andrzej.zaczek@muzeum.com.pl
wew.32

Geologiczno-Przyrodniczy: mgr Izabela Lorek
izabela.lorek@muzeum.com.pl
wew.39

Rzemiosła Artystycznego: mgr Małgorzata Szuman Gorczyca
malgorzata.gorczyca@muzeum.com.pl
wew.37

Sztuki: mgr Wanda Mazurek
wanda.mazurek@muzeum.com.pl
wew.33

Techniki: mgr Elżbieta Żaczek
elzbieta.zaczek@muzeum.com.pl
wew.32