Mamuty nosorożce

Na wystawie prezentujemy znaleziska szczątków kostnych wymarłych wielkich roślinożerców, które zamieszkiwały nasze okolice w zimnych okresach zlodowaceń, jak i wtedy, kiedy klimat przypominał dzisiejszy. Większość eksponatów pochodzi z odkrywek węgla brunatnego kopalni „Konin” i „Adamów” . Rysunki wykonane przez artystów współpracujących z Polską Fundacją Ochrony Przyrody Pro Natura w Krakowie, Rusłana Tarabukina i Krzysztofa Nykiela, pozwalają wyobrazić sobie wygląd tych zwierząt.

 

W gablocie możemy podziwiać m. in. fragment czaszki, ciosy, zęby trzonowe, fragmenty żuchw, miednice, kości długie mamuta (Mammuthus primigenius), czaszkę i kości długie nosorożca włochatego (Coelodonta antiquitatis), fragmenty czaszek żubra kopalnego (Bison priscus) , a także fragment czaszki z możdżeniem tura (Bos primigenius).

Ta ostatnia pochodzi z Bobrowa k/Myśliborza. Prezentujemy również fragment miednicy i ząb przedtrzonowy nosorożca Merck’a (Dicerorhinus kirchbergensis), którego szczątki znaleziono 19.04.1984 r. na odkrywce „Jóźwin”, na głębokości ok. 12 m, ok. 80 m na wschód od miejsca znalezienia szkieletu słonia leśnego. Znaleziska szczątków tego nosorożca, współwystępującego ze słoniem leśnym przedstawiciela ciepłolubnej fauny żyjącej w okresie interglacjału eemskiego (130- 110 tys. lat temu) to duża rzadkość.

Komisarz wystawy: Izabela Lorek
Aranżacja plastyczna: Henryk Drzewiecki