Komunikat!

MUZEUM OKRĘGOWE W KONINIE

ZASADY ZWIEDZANIA OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID-19

Zwiedzający obowiązani są do przestrzegania ,,Regulaminu zwiedzania muzeum” oraz poniższych zasad wprowadzonych w związku z pandemią.

 1. Muzeum otwarte jest dla publiczności od wtorku do piątku w godzinach 10:00-18:00, a także w soboty i niedziele w godzinach 14:00-18:00. W poniedziałki muzeum jest zamknięte.
 2. W muzeum może jednocześnie przebywać maksymalnie 150 osób zwiedzających.
 3. Rekomendowana liczba osób przebywających jednocześnie w jednej sali ekspozycyjnej nie powinna przekraczać 25 osób, a liczba uczestników warsztatów oraz lekcji muzealnych 12 osób.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie muzeum wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.
 5. Warunkiem przebywania zwiedzających w obiektach muzealnych jest posiadanie ważnego biletu wstępu.
 6. Osoby przebywające na terenie muzeum zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia) zgodnie z § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia br. z późniejszymi zmianami. Odsłanianie ust lub nosa skutkuje koniecznością opuszczenia muzeum.
 7. Zwiedzający obowiązani są do noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu do każdego z budynków.
 8. Przy kasie może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe muszą czekać w odstępach minimum 2 m.
 9. Płatności za zakup biletu, wydawnictw itp. należy dokonywać w miarę możliwości bezgotówkowo.
 10. Do odwołania zawiesza się przyjmowanie odzieży w szatniach.
 11. Obowiązuje określony porządek zwiedzania ekspozycji. Zalecamy korzystanie z wskazówek kwalifikowanych opiekunów ekspozycji.
 12. Zwiedzający obowiązani są do zachowania pomiędzy sobą odstępu minimum 2 m (nie dotyczy rodzin).
 13. W czasie przebywania na terenie obiektu należy:
 • unikać dotykania elementów wyposażenia muzeum w tym w szczególności gablot wystawowych, eksponatów,
 • poruszać się wyznaczonymi drogami – zgodnie z kierunkiem zwiedzania,
 • unikać mijania się na schodach w czasie poruszania się miedzy piętrami budynku – pamiętaj, by przepuścić osobę idącą do góry.
 1. Winda dostępna jest wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie z windy mogą korzystać nie więcej niż dwie osoby, o ile jest to osoba z niepełnosprawnością wraz z opiekunem.
 2. Zwiedzający mogą korzystać jedynie z wyznaczonych toalet zlokalizowanych w spichlerzu i zamku oraz toalety zewnętrznej, oznaczonych jako „toaleta dla zwiedzających”. Należy stosować się do wytycznych higienicznych udostępnionych w pomieszczeniach sanitarnych.
 3. Udostępnione dla zwiedzających będą następujące obiekty: spichlerz, zamek oraz skansen etnograficzny.
 4. Przed opuszczeniem terenu muzeum prosimy o zgłoszenie tego faktu pracownikom kasy (budynek spichlerza).
 5. Zakup biletu oznacza zobowiązanie się do przestrzegania powyższych zasad.
 6. Nie przestrzeganie powyższych zasad skutkuje koniecznością opuszczenia terenu muzeum.


Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej (www.muzeum.com.pl)
oraz profilu Muzeum Okręgowego w Koninie w serwisach społecznościowych.

 

Zgodnie z zaleceniami Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 4 maja następuje stopniowe wznawianie działalności niektórych instytucji kultury, w tym muzeów. Należy jednak podkreślić, że powracanie do normalnego funkcjonowania placówek kultury, również Muzeum Okręgowego w Koninie, musi być procesem rozłożonym w czasie i zaplanowanym tak, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa zwiedzającym i zatrudnionym w muzeum.

Otwarcie Muzeum Okręgowego w Koninie dla zwiedzających nastąpi 12 maja. W trosce o zdrowie nas wszystkich konieczne będzie jednak wypracowanie, w porozumieniu z inspektorem sanitarnym, nowych standardów i metod funkcjonowania, które dostosują praktykę działania muzeum do wymogów wyjątkowej sytuacji, w której się znaleźliśmy.

O poszczególnych etapach otwierania się muzeum będziemy informować Państwa na naszej stronie internetowej www.muzeum.com.pl oraz na naszym fanpage’u w serwisie Facebook.