By czas nie zaćmił

Wystawa to prezentacja kilkudziesięciu lat historii górnictwa Wielkopolski Wschodniej. Poświęcona jest Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”, Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” i Kopalni Soli „Kłodawa”. Przedsiębiorstwa te wniosły swój wielki wkład w przygotowanie i realizację zadania. W pracach uczestniczyli obecni i byli pracownicy wszystkich trzech kopalń na czele ze stałym zespołem ds. organizacji ekspozycji górniczej: Jerzym Rygułą- KWB „Konin”, Dorotą Małachowską- KWB Adamów” i Piotrem Kolonko- Kopalnia Soli „Kłodawa”. Do realizacji zadania ogromnie przyczynili się członkowie Koła Seniora SITG przy KWB „Konin”.

 

Oprócz eksponatów ze zbiorów muzeum konińskiego, na wystawie znajdują się obiekty wypożyczone przez Muzeum Rzemiosł Tkackich w Turku, Zespół Szkół Górniczo- Energetycznych w Koninie, Ośrodek Historii Techniki z Muzeum i Archiwum AGH w Krakowie.
Ekspozycja zajmuje dwie sale w budynku spichrza. Różnorodność eksponatów odzwierciedla bogactwo tematów z górnictwem związanych i w sposób oczywisty ich nie wyczerpuje. Głównymi bohaterami wystawy są eksponaty, które pragniemy ocalić dla przyszłych pokoleń. W gablotach możemy zobaczyć m. in. : skały, minerały, okazy paleobotaniczne, obiekty związane z górniczymi tradycjami, honorowe militaria górnicze, mundur galowy i służbowy, płaszcz górniczy, czaka, czapkę służbową, pamiątki z karczm piwnych i combrów babskich, zabytkowy sprzęt, który zapewniał łączność w kopalniach: aparaty telefoniczne z lat. 50. i 60. XX wieku, centralę telefoniczną z lat 60.; sprzęt oświetleniowy: lampy bezpieczeństwa, elektryczne lampy akumulatorowe, a także kaski z różnych materiałów, kurtkę szybową, sprzęt używany przez mierniczych i geologów: nanośniki, planimetry, węgielnice, stereoskop lustrzany, niwelator, stolik kartograficzny. Interesujące są albumy, zdjęcia, dokumenty, a także portret inż. górnika Adama Patli, od którego imienia pochodzi nazwa Kopalni i Elektrowni „Adamów”.
Górnicza kolekcja powiększa się, dzięki czemu wystawę będziemy sukcesywnie wzbogacać o kolejne obiekty.

Centralną część jednej z sal zajmuje poglądowa makieta odkrywki węgla brunatnego wykonana w skali 1:500, która pozwala zapoznać się z organizacją pracy odkrywki, technologią wydobywania węgla, zwałowania nadkładu, transportu urobku. Na makiecie stoją zminiaturyzowane (skala 1:500) maszyny podstawowe: koparki SchRs 900, SRs 1200, Rs 560, zwałowarka A2RsB 5000, przenośniki węglowe, nadkładowe, zwałowe, stacje napędowe, załadownia węgla, elektrowóz z wagonami transportujące urobek do elektrowni.

 

Na monitorach można zobaczyć filmy promocyjne pokazujące pracę kopalń, Zabytkową Podziemną Trasę Turystyczną w Kopalni Soli „Kłodawa”, a także filmy archiwalne, m. in. z wnętrza konińskiej brykietowni.

 

Komisarz wystawy: Izabela Lorek
Aranżacja plastyczna: Henryk Drzewiecki